Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond

Directeur-grootaandeelhouder is ondernemer voor de heffing van omzetbelasting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 april 2002, nr. 35 775, ECLI:NL:HR:2002:AD3572 De omstandigheid dat een directeur-grootaandeelhouder civielrechtelijk met zijn BV een arbeidsovereenkomst heeft, staat er niet aan in de weg dat hij voor de heffing van omzetbelasting als ondernemer moet worden aangemerkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2002
AA20020917

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2015
AA20150516

Europese wanklanken in de Nederlandse sociale symfonie?

A.T.J.M. Jacobs

Het nationale sociale recht is een bonte mengeling van normen, vervat in de wet, lagere wetgeving, beleidsregels, cao's, reglementen, etcetera. Kan in dat veelkleurige patroon de Europese wetgeving moeiteloos geïntegreerd worden of levert dat problemen op?

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
Mei 1996
AA19960355

Het Verdrag van Lugano en het EEX-verdrag zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San Sebastian

P.A.M. Meijknecht

In dit artikel wordt het Verdrag van Lugano en het Verdrag dat heeft geleid tot toetreding van Spanje en Portugal tot het EEX-verdrag (Verdrag van San Sebastian). Het Verdrag van San Sebastian was een ideale manier om het acht maanden eerder gewijzigde Verdrag van Lugano (EEX-Verdrag) te wijzigen. De verschillen tussen deze verdragen en het vroegere EEX-Verdrag worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 1992
AA19920596

Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

E. Verhulp

Hoge Raad 10 december 2004, nr. C03/264HR, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, JAR 2005/15 (Diosynth/Groot) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt wilsovereenstemming en de partijbedoeling uitvoerig aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2005
AA20050371

September 2006

Katern 100: Sociaal recht

J. Heinsius

Maart 2008

Katern 106: Sociaal recht

J. Heinsius

Maart 1991

Katern 38: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Juni 1992

Katern 43: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Juni 1993

Katern 47: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Maart 2003

Katern 86: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

Juni 2003

Katern 87: Sociaal recht

J. Heinsius

Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond