Katern 87: Sociaal recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Heinsius

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AAK20034733

arbeidsongeschiktheid arbeidsovereenkomst ontslag Ontslagbesluit bij detachering ontslagrecht vervolguitkering WAO WW

Sociaal-economisch recht Sociaal recht