Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst?


Hoge Raad 10 december 2004, nr. C03/264HR, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, JAR 2005/15 (Diosynth/Groot)

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt wilsovereenstemming en de partijbedoeling uitvoerig aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Verhulp

Verschijning: mei 2005

Archiefcode: AA20050371

Hoge Raad 10-12-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AP2651) zaaknummer: C03/264HR

arbeidsovereenkomst bescherming partijbedoeling wilsovereenstemming

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie