Katern 100: Sociaal recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad. Jurisprudentie: Er wordt een arrest besproken waarbij de vraag opkomt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst (HR 14 april 2006, JOL 2006, 234; RvdW 2006, 387; JAR 2006/119).