De mediationclausule: een contradictio in terminis?


In dit redactionele artikel wordt beschreven welke uitwerking een mediationclausule in algemene vormen kan hebben en dat het opnemen van zo een clausule een heroverweging behoeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A. Fruytier, D.J. van Leeuwen

Verschijning: mei 2008

Archiefcode: AA20080331

afdwingbaarheid inspanningsverbintenis mediation nakoming

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Redactioneel