Herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet


Bespreking van de herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen die is opgenomen in de Faillissementswet. Aan de orde komen de beperking van de instroom en de verbetering van de uitstroom.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Hagemans

Verschijning: februari 2008

Archiefcode: AA20080148

afdwingbaarheid bewindvoerder natuurlijke verbintenis rechter-commissaris schuldsanering

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving