Liefde is geen kinderspel


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het bestaan van het recht op liefde en aanknopingspunten gezocht bij verschillende uitspraken van internationale gerechten en art. 1:377a BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Doeswijk, J. Tupamahu

Verschijning: November 2001

Archiefcode: AA20010835

afdwingbaarheid omgangsrecht ouder-kindrelatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen