Resultaat 121–132 van de 138 resultaten wordt getoond

Ruime opvatting van alternatieve causaliteit: als kans op veroorzaking van gehele schade. Amerikaanse toestanden?

J.M. van Dunné

Hoge Raad 31 januari 2003, nr. C01/174HR, ECLI:NL:HR:2003:AF1301, NJ 2003, 346, m.nt. Vranken, RvdW nr. 30 (Drewel c.s./AMEV Schadeverzekering N.V.) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het leerstuk van de alternatieve causaliteit in het geval dat de causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld maar waarbij causaliteit wel een voorwaarde voor aansprakelijkheid is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2003
AA20030765

Sharenting & aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende ouder aansprakelijk?

E.R. de Jong, E. Steendam Visser

Post thumbnail Wanneer kunnen ouders die (te) veel informatie over hun kind op social media plaatsen, succesvol aansprakelijk worden gesteld? Heeft het kind recht op schadevergoeding wanneer het bijvoorbeeld een depressie overhoudt aan het viral gaan in haar jeugd? In een digitaliserende wereld neemt de relevantie van dergelijke vragen toe. Eenduidige antwoorden zijn er nog niet.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2019
AA20190642

Specific performance or the remedy of damages?

P.M. Furmston

Comparative law tells us that, in civil law systems, specific performance is regarded as the basic remedy for breach of contract whereas, in common law systems, specific performance is an exceptional remedy and damages are the basic remedy. Comparative law also tells us that this gap is not in practice as stark as it appears in theory since the exceptions on both sides mean that the gap is much less broad in practice. This article considers a particular situation where the English courts appear to review the damages of the appropriate remedy and asks whether civil law systems should give the same or a different answer.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980403

Sport en spel

E.H. Hondius

Onze columnist behandelt het arrest van de Hoge Raad waarin een groep vrienden gaat midgetgolfen en een meisje met haar enthousiaste uithaal een jongen in het oog raakt wat hij daardoor kwijtraakt. De vraag is nu of hij een schadevergoeding krijgt.

Opinie | Column
mei 2004
AA20040335

Staat-Shell (c.a.)

J. Hijma

Hoge Raad 30 september 1994, nr. 15308, ECLI:NL:HR:1994:ZC1460, RvdW 1994 (Staat/Shell) In deze zaak is aan de orde in hoeverre Shell onrechtmatig heeft gehandeld en in die zin aansprakelijk is om de kosten voor de sanering van een stuk vervuilde grond te dragen. Het gaat hierbij om bodemvervuiling die al lang geleden, in de jaren '50, is veroorzaakt en het onduidelijk is of de betreffende wet (art. 21 Interimwet bodemsanering) van toepassing is en of er in die überhaupt een zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van het lozen van afval bestond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950273

Storting op aandelen-preconstitutieve rechtshandelingen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 18 november 1988, nr. 13372, RvdW 1988, 200, NJ 1989, 699, ECLI:NL:HR:1988:AD0505 (Biggles Jacobs/Velenturf q.q.) Storting op aandelen in een BV vóór de oprichting/gestorte bedrag uitgeleend aan andere BV. Aansprakelijkheid oprichter en latere verkrijger van aandelen. Preconstitutief handelen van BV in oprichting. De onderhavige zaak speelt zich af in het grensgebied tussen persoonlijke en 'corporatieve' aansprakelijkheid voor de verplichtingen welke in het kader van een onderneming zijn aangegaan. Wanneer maakt persoonlijke aansprakelijkheid plaats voor een aansprakelijkheid (al of niet exclusief) van een 'lichaam', een rechtspersoon. In dit arrest neemt de Hoge Raad aan dat de wet er in 1985 er niet aan in de weg stond dat er een geldbedrag vóór de oprichting van de BV op een rekening van de BV i.o. werd gestort en dit bedrag werd uitgeleend er wel aandelen werden genomen in de zin van de wet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1989
AA19890683

The duty of disclosure of information in England and France

J. den Boer, M.C. van Drempt, J. Lecoindre

Het tweede artikel behorend bij de reeks European Contract Law gaat over de informatieplicht bij de totstandkoming van contracten in Engeland en Frankrijk. Eerst wordt het Engelse recht besproken en vervolgens het Franse recht. De conclusie is dat er een grote verschil bestaat in de disclosure-verplichtingen. In Engeland bestaat er nauwelijks een informatieplicht waar een schending van een dergelijke plicht al vrij snel tot aansprakelijkheid leidt.

Verdieping | Studentartikel
juni 1994
AA19940407

UCERF 6 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Zesde UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail Zesde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069169279 - 27-03-2012

Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen

J.B. Wezeman

In dit artikel gaat Wezeman in op het wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de interne verhoudingen binnen bestuur en toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) bij een besloten of naamloze vennootschap. In de toekomst, als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, is het voor een vennootschap mogelijk om voor een monitisch (one-tier) of dualistisch (two-tier) bestuursmodel te kiezen. In dit artikel wordt in grote lijnen het wetsvoorstel besproken. Aan de orde komen de introductie van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Ook wordt de herziening van de tegenstrijdig belang regeling besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2009
AA20090110

Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek

Deseksualisering van voortplanting en de 'uitbarsting van verantwoordelijkheid'

B.C. van Beers

Post thumbnail

Waar juridische bemoeienis met seksuele voortplanting nog altijd uitzonderlijk is, vormt zij bij kunstmatige voortplanting juist de regel. In dit artikel wordt betoogd dat dit verschil in juridische benadering gerechtvaardigd is.

Rode draad | Recht en seksualiteit
april 2016
AA20160298

Varkens en schadevergoeding: een drieluik

J.M. Smits

De Nederlandse varkenshouders zijn boos: zij worden getroffen door een recent aangenomen wet die hen een kwart van hun inkomen ontneemt. Daar staat tegenover dat met die wet het belang van het milieu zeer wordt gediend. Besproken wordt of de boeren schadevergoeding van de overheid kunnen eisen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980567

Resultaat 121–132 van de 138 resultaten wordt getoond