Ruime opvatting van alternatieve causaliteit: als kans op veroorzaking van gehele schade. Amerikaanse toestanden?


Hoge Raad 31 januari 2003, nr. C01/174HR, ECLI:NL:HR:2003:AF1301, NJ 2003, 346, m.nt. Vranken, RvdW nr. 30 (Drewel c.s./AMEV Schadeverzekering N.V.)

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het leerstuk van de alternatieve causaliteit in het geval dat de causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld maar waarbij causaliteit wel een voorwaarde voor aansprakelijkheid is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: oktober 2003

Archiefcode: AA20030765

Hoge Raad 31-01-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF1301) zaaknummer: C01/174HR

aansprakelijkheid alternatieve causaliteit schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie