Resultaat 109–120 van de 138 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (222) Reclame

M. van Delft-Baas

Deze rechtsvraag behoort tot de rode draad 'Recht en reclame' waarbij een aansprakelijkheidsvraagstuk over een reclame voor een autao aan de orde komt alvorens de reclame op televisie verschijnt.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
Maart 1993
AA19930215

Rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

In deze rechtsvraag wordt de vraag gesteld wanneer er in de setting van een sportwedstrijd sprake is van een onrechtmatige daad. In de sport gelden andere zorgvuldigheidsnormen en mensen worden geacht zich te conformeren aan de risico's.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1996
AA19960277

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1996
AA19960467

Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1997
AA19970527

Rechtsvraag (274) privaatrecht

Aansprakelijkheidsrecht - millennium problematiek

E.H. Hondius

Rechtsvraag die in gaat op het millenium probleem en de bijbehorende problemen rond aansprakelijkheid en schadevergoeding als gevolg van een, destijds eventuele, milleniumbug.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1998
AA19980996

Rechtsvraag (281) Luchtrecht

F.A. van Bakelen

Aan de hand van een casus worden enkele vragen gesteld, waarna lezers van Ars Aequi worden opgeroepen een antwoord in te zenden.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1999
AA19990686

Rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht

J.J. Dammingh

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor de eerstejaars rechtenstudent.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2001
AA20010130

Rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht

Is het einde van de gouden jaren van Alfro Chemie in zicht?

P.G.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht waarbij verschillende schadevergoedings- en aansprakelijkheidsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2001
AA20010933

Rechtsvraag (304) Privaatrecht

T. Hartlief

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij de lezer wordt opgeroepen tot het insturen van een door hem bedacht antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2002
AA20020860

Rechtvaardigheid op een hete, platte, volle aarde

J.M. Barendrecht

Naar aanleiding van beeldspraak van Thomas Friedmann over de uitstoot van CO2 in de vorm van pakjes boter gaat Barendrecht in op de veranderingen in de wereld. Milieuproblemen en overbevolking zullen tot behoorlijk wat procedures en regelgeving leiden om alles in goede banen te leiden.

Opinie | Column
Januari 2009
AA20090029

Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar

W.H. van Boom

Hoge Raad 14 april 2017, nr. 16/00188, ECLI:NL:HR:2017:694 (Zurich/LAG)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2017
AA20170816

Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen

R. Feunekes

Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2002
AA20020364

Resultaat 109–120 van de 138 resultaten wordt getoond