Rechtsvraag (186) burgerlijk recht


Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en waarbij na een geschetste casus de vraag aan de orde komt wie de verzekeringspenningen toekomen na een schadegeval.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen