Rechtsvraag (281) Luchtrecht


Aan de hand van een casus worden enkele vragen gesteld, waarna lezers van Ars Aequi worden opgeroepen een antwoord in te zenden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A. van Bakelen

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990686

aansprakelijkheid conservatoir beslag executoriale beslaglegging rechtsvraag luchtrecht schade

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag