Categorie: Columns

Ik zit op een charpoy op de binnenplaats van mijn schoonouderlijk huis in Tien So Eek, Pakistan. Een exotische naam maar in feite niets anders dan de aanduiding ‘301’. Het is het nummer van het kavel dat werd toegewezen aan twee stammen die bij de scheiding en deling van het Indiase sub-continent in 1947 van […]
Op donderdag 1 oktober van het vorig jaar vond in Utrecht een strafrechtelijk symposium plaats. Aanleiding was het tachtigjarig bestaan, in 2014 al, van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, oorspronkelijk het Criminologisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Bij die gelegenheid verscheen een bundel (F. de Jong (red.), Overarching views of crime and deviancy. Rethinking […]
Het zal niemand zijn ontgaan. Vluchtelingen uit de conflicthaarden in het Midden-Oosten, Zuidwest-Azië en de hoorn van Afrika overspoelen ons continent. De komst van zovelen werpt vragen van logistieke en humanitaire aard op. Maar ook van charitatieve en juridische herkomst. Dat doet de vraag rijzen of onze universiteiten en hogescholen bij de opvang hun medewerking […]
De vluchtelingencrisis in Europa en het Midden-Oosten is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. In de aanloop tot die oorlog deden velen een poging Duitsland te verlaten. Welkom waren zij niet. Een conferentie in Evian (1938) die was bedoeld om een oplossing te vinden voor de Duits-Joodse vluchtelingen mislukte, het passagiersschip St. Louis dat in […]
From: V. Mak (vanessa.mak@tilburguniversity.edu) To: [undisclosed recipients] [Gedachtenwisse­lingen tussen professoren gaan nog wel eens via e-mail, zeker als collega’s zich in andere landen bevinden. Hier een stukje naar aanleiding van een recente uitlating van Engelse Supreme Court-rechter Jona­than Sumption. Dezelfde thema’s zijn ook voor Nederland interessant en geven wellicht stof tot nadenken bij de kerstboom […]
Column Ewoud Hondius. De zaak speelde voor de Rechtbank Maastricht. Een partij maakte bezwaar tegen het optreden van een rechter. Hij wraakte de rechter zelfs. Daartoe voerde hij het volgende aan: ‘De rechter heeft tijdens de comparitie meerdere grappen gemaakt waar verzoeker niet om kon lachen maar de wederpartij wel, waardoor verzoeker zich gekleineerd voelde. […]

Webcolleges 3.0

Column Vanessa Mak. Als er een ‘woord van het jaar’ moet komen – ik loop vast vooruit op de vele decemberlijstjes die ongetwijfeld gaan komen – zou ‘digitalisering’ een goede zijn voor juristen. De rechtspraak zal bijvoorbeeld in de toekomst processtukken in civiele zaken en in het bestuursrecht via digitale weg ontvangen (zie Wetsvoorstel Vereenvoudiging […]
Column Ewoud Hondius. Het liep in Rusland tegen het einde van het communistische tijdperk. We hadden op dat moment op mijn instituut een Amerikaanse gastdocent. Zodra hij het nieuws uit het oosten vernam, vertrok hij spoorslags naar Moskou om daar de zegeningen van het jurystelsel te prediken. ‘American law is the best there is’, waren […]
Column Vanessa Mak. Recht en taal – waaraan het dubbele zomernummer van Ars Aequi was gewijd – zijn welhaast net zo aan elkaar verbonden als recht en boeken. Uiteraard krijgt iedere jurist tijdens de studie en daarna een stevig aantal boeken voor zijn of haar neus, en wordt geacht daaruit de benodigde kennis over het […]
Column Ewoud Hondius. Het is ruim een eeuw geleden dat de theosoof Rudolf Steiner een geheel eigen richting, de antroposofie, stichtte. Mensen kwamen van over de hele wereld om naar hem te luisteren. Dat was ook het geval toen hij in 1911 voor het geven van een aantal voordrachten in Praag was neergestreken. Niet iedereen […]