Wie is er niet groot geworden met de vrijgevochten Pippi Langkous! In 1969 maakte Nederland op tv kennis met de onconventionele leefsituatie van de jonge Pippi. Zij woont in Villa Kakelbont met haar paard Witje en aapje meneer Nilsson. Haar moeder is jong overleden en haar vader woont voor zijn werk (CEO van een piratenbende) […]
Er was eens… een deur met vijf sloten en vijf verschillende sleutels. De sleutels waren in bezit bij vijf verschillende mensen. Het zou het begin van een sprookje kunnen zijn. Maar deze deur is niet ontsproten aan het brein van een schrijver. Deze deur bestaat echt en was onderdeel van het plan dat Pieter Teyler […]
Als je (weer) een blauwtje loopt op de woningmarkt, dan ben je meestal welkom in ‘Hotel Mama’ waar het veilig en warm is. De koelkast is goed gevuld, er wordt heerlijk gekookt en de was wordt gedaan. In Hotel Mama wonen noodgedwongen vaak studenten, jonge werkenden, en mensen van wie de relatie op de klippen […]
Onlangs was er commotie over de vraag of als Amalia met een vrouw zou trouwen en kinderen krijgt, zij afstand zou moeten doen van de troon. Aanleiding was het boek Amalia, de plicht roept van Peter Rehwinkel, waarin deze vraag wordt opgeworpen. Prompt werden er Kamervragen gesteld en discussies gevoerd. Maar … dit zou anno 2021 […]
Relativeren heeft voordelen in ons dagelijkse functioneren, zowel privé als beroepsmatig. Het vermogen te relativeren zit vooral in onze neocortex. De neocortex van ons brein is voor ons als jurist vertrouwd terrein, omdat we die gebruiken voor waarneming, taal, redeneren en abstract denken. Tijdens de coronaperiode had ik vanzelfsprekend te doen met studenten, omdat de […]
‘I should be my daddy’s greatest prize, But instead he’s got dollar signs in his eyes.’ Deze zin uit Spongebobs musical schoot me te binnen toen ik de aangrijpende verklaring van Britney Spears las in haar rechtszaak over haar curatele en curators. Spears staat al veel jaren onder curatele na een mental breakdown en haar […]
Professionals kregen de afgelopen jaren steeds meer te maken met toezicht. Dit vertaalt zich in protocollen en procedures, waardoor er meer registratie en administratie bij het ‘eigenlijke werk’ komt kijken. Professionals onderschrijven uiteraard dat verantwoording afleggen noodzakelijk is. Maar regelmatig hoor ik ze verzuchten dat ze hun tijd voornamelijk aan hun professie willen besteden, en […]
Door de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld wordt het recht zowat per uur interessanter, maar ook ingewikkelder. Niet alleen omdat deze wereld nieuw en weinig ontdekt is, maar ook omdat er zoveel rechtsgebieden bij zijn betrokken. Het algemene vermogensrecht, maar ook erfrecht, auteursrecht en privacyrecht. Denk daarnaast ook aan het strafrecht, belastingrecht en financiële […]
The firm. Tot voor kort associeerde ik dat met de titel van een boek van John Grisham. Maar inmiddels denk ik bij ‘the firm’ aan iets anders. De vader van Queen Elizabeth, George VI, zou ooit hebben gezegd: ‘we are not a family, we’re a firm’. En het zou Prince Philip zijn die de term sinds […]
De weg naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen was lang en hobbelig mede vanwege het systeem van de kiezersregistratie. In Nederland hebben we – met dank aan de kleine keizer – wél een burgerlijke stand en volgde later ook het bevolkingsregister. Daardoor krijgen wij voor de Tweede Kamerverkiezingen automatisch een stemkaart toegezonden. Napoleon Bonaparte bepaalde in 1811 […]