‘Sur aucune mer du monde, même aussi près d’une côte, un homme n’aime se retrouver dans l’eau tout habillé – la surprise que c’est pour le corps de changer subitement d’élément, quand l’instant d’avant le même homme aussi bien bavardait sur le banc d’un bateau, à préparer ses lignes sur le balcon arrière, et puis […]
In een vorige column wees ik op een toenemende tendens om Nederlandstalige bronnen in het Engels beschikbaar te stellen. Alvorens daarop in te gaan, is er nog een voorvraag: waarom geen Duits of Frans? Is het niet merkwaardig om net als Brexit aanstaande is de voertaal van het Verenigd Koninkrijk in feite tot Europese taal […]
Het corona-virus houdt ons vast in de greep. Dit levert tal van rechtsvragen op. Heeft de treinreiziger die thuis moet werken recht op teruggave van een deel van zijn abonnementskosten? Is er een verhaalsmogelijkheid voor luchtreizigers die gestrand zijn in Marokko en twee weken in quarantaine moeten leven? Levert het coronavirus voor de opdrachtnemer zzp’er […]
Op 13 september 2019 wezen plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad Frans Lange­meijer en advocaat-generaal Marc Wissink samen conclusie in de Urgenda-zaak. In deze zaak had het gerechtshof Den Haag de Nederlandse overheid bevolen om vóór eind 2020 te voldoen aan de uitstootcriteria vastgelegd in het Verdrag van Parijs. Op het moment dat ik dit […]
Digitalisering heeft haar zwakke punten. Het lijkt wel of het denken er soms door wordt uitgeschakeld. Één groot voordeel is evenwel de consistentie die erdoor wordt bevorderd. Ik heb hierbij het oog op werkstukken, scripties, dissertaties en pleitnotities. Het is mij ooit overkomen. Ik had een manuscript van ruim 900 pagina’s gereed. Komt er een […]

25 civilisten

Een jaar geleden verscheen de bundel Bouwrechtjuristen. De bundel telt een vijfentwintigtal (zelf)portretten van (toen) in leven zijnde juristen die het bouwrecht beoefenen vanuit wetenschap, advocatuur, bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheid en geschilbeslechting. Zij is geredigeerd door twee in het bouwrecht geverseerde juristen: Eric Moesker en Sjoerd Rutten. De redacteuren brengen uitvoerig verslag uit van hun werkwijze. […]
Er is de laatste tijd veel te doen om het begrip nudging. Deze vorm van manipuleren van de burger is gepromoot door Cass Sunstein (Harvard) en Richard Thaler (Chicago). Op 15 januari 2019 zette Sunstein voor een uitverkocht huis zijn gedachten uiteen ten overstaan van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De tekst is na […]

Shylock’s case

Enige tijd terug besteedde ik in een column in dit blad aandacht aan de zaak van de koopman van Venetië. Daar wil ik niet op terugkomen. Wel wil ik aanvullend wijzen op de mogelijkheid om de zaak bij het juridisch onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld in een moot court. Ik ontleen mijn inspiratie aan het […]

Shanghai

Op vrijdag 16 augustus was het weer zover. Op die dag maakte de Jiao Tong-universiteit van Shanghai de jaarlijkse lijst van topuniversiteiten bekend. Boven aan de lijst vinden we de gebruikelijke Amerikaanse en Britse instellingen: Harvard (1), Stanford (2), Cambridge (3), MIT (4), Berkeley (5), Princeton (6), Oxford (7), Columbia (8), Caltech (9) en Chicago […]
Het was in de herfst van 2010. Twee Duitse hoogleraren, Nils Jansen (Münster) en Reinhard Zimmer­mann (Hamburg/Regensburg), waren betrokken bij een zomerkamp van de Studienstiftung des deutschen Volkes in de Franse Alpen. Tijdens een wandeling door een droge rivierbedding hielden zij – tja wat doe je als hoogleraar anders – een gesprek over restatements, modelwetten, […]