Kiribati

Wie dezer dagen een bezoek brengt aan een Parijse boekhandel, treft daar op de afdeling kinderboeken een alleraardigste uitgave met de titel Kiribati aan. Dat is niet het Franse equivalent van Nijntje of Jip en Janneke, maar een boek over het ministaatje van die naam in de Stille Zuidzee. Kiribati is algemeen bekend als vermoedelijk […]
1 Inleiding In een vorige editie van dit blad vroeg ik aandacht voor het heengaan van de eminente Belgische jurist Marcel Storme. Omdat één column te kort bleek om alle wetenswaardigheden te bespreken, is deze op verzoek van de redactie in tweeën gesplitst. In het eerste deel kwam de persoon Storme in beeld, alsmede Storme […]
1 Inleiding Een jaar geleden, op 30 maart 2018, overleed in zijn woonplaats Gent op de leeftijd van 87 jaar Marcel Storme. Storme heeft een eminente rol gespeeld bij de emancipatie van de Nederlandse taal in het Belgisch recht. Daarnaast valt zijn bijdrage aan de internationalisering van het burgerlijk procesrecht te vermelden. In België was […]
Wie gaat nog voor zijn of haar genoegen naar een juridische bibliotheek? Als ontmoetings­plaats met studiegenoten is de Juridische Bibliotheek (JB) onovertroffen. Maar voor het vinden van bronnen is het wereldwijde web een geduchte concurrent. Zelf behoor ik tot het snel uitstervende ras van browsers die bij voorkeur een papieren tekst onder ogen hebben en […]
Er is een hele bibliotheek vol geschreven over het recht uit de tijd van William Shakespeare. De geschriften van de grote schrijver staan zelf bol van juridische informatie. Dat houdt vermoedelijk verband met de levensloop van Shakespeare – zie hierover Paul Raffield, The Art of Law in Shakespeare, Oxford: Hart 2017, 312 p. Een van […]
Wetgeving kan mooi zijn. Een auteur als Stendhal vond in de Code Napoléon dagelijks inspiratie voor zijn Le rouge et le noir. Doctrine kan beklijven. De Discours préliminaire van Portalis blijft al ruim twee eeuwen boeien. Maar er is één rechtsbron die qua boeiendheid boven de andere uitsteekt. Rechtspraak laat op het scherp van de […]
Komende maand is het honderd jaar geleden dat de Hoge Raad het wellicht meest invloedrijke arrest ooit heeft gewezen, althans op het gebied van het privaatrecht. En hoewel het meestal wetgeving is bij de jubilea waarvan een feestje wordt gebouwd, is een arrest als Lindenbaum/Cohen zo apart dat dit evenzeer een herdenking waard is. De casus is […]
De afgelopen maanden maakte de Gelderse pers melding van financiële problemen waarvoor het ­Nijmeegse museum Het Valkhof zich geplaatst ziet. Het zou jammer zijn als een museale deconfiture ons zou beroven van de mogelijkheid om een van de meest opmerkelijke Romeinse museumstukken aldaar te bewonderen. Het gaat natuurlijk om de kantharos van Stevensweert. Deze wordt […]
Op 1 januari 1992 voltrok zich in de ogen van – toen – menig Nederlands jurist een kleine ramp. De lezer weet ongetwijfeld waar ik op doel: het oude Burgerlijk Wetboek van 1838 werd die dag in het hele land, inclusief Limburg, vervangen door een geheel herziene tekst. Niet alleen de inhoud was bij de tijd […]
Ooit was Latijn onze lingua franca. Geleerden, advocaten, rechters … zij drukten zich in deze toen al archaïsche taal uit. Maar het onderwijs in het Latijn verdween van onze gymnasia en uit de collegezaal en maakte plaats voor Frans en Duits. Ook die talen verdwenen goeddeels uit het onderwijspakket en naast Nederlands bleef alleen Engels […]