Emoticons

Sommige juristen hebben moeite om hun processtukken binnen de door de rechterlijke macht voorgeschreven maximale lengte te houden, te weten 25 pagina’s bij de gerechtshoven en (sinds kort) 14.000 woorden bij Hoge Raad. Een oplossing zou kunnen zijn om voortaan lange juridische begrippen te vervangen door korte emoji’s. De bewuste emoticons kunnen we vervolgens ook […]
Mocht u ooit voor de strafrechter moeten verschijnen, dan heeft u geluk wanneer dit net na de lunch geschiedt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de rechter een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating eerder inwilligt, wanneer hij net terugkeert van de lunch, dan wanneer hij al wat zaken achter de rug heeft. (S. Danziger e.a., ‘Extraneous factors […]
Samen sterven, op een zelfgekozen moment. Het recente overlijden van oud-premier Dries van Agt samen met zijn echtgenote Eugenie maakt veel indruk. Je ziet en leest in de media verhalen van nabestaanden van wie de ouders tegelijkertijd overleden zijn. Zij vertellen over de mooie maar ook verdrietige kant van duo-euthanasie, zoals het gezamenlijke gekozen sterven […]

Alfred J. Kwak

In een interview zei Herman van Veen ooit dat Alfred J. Kwak uit de gelijknamige kinderserie (1989-1991) een rolmodel is als het gaat om de strijd tegen onrecht. Deze eend reageerde in de serie inderdaad correct op discriminatie, armoede en walvisvaart, maar sloeg met zijn reactie op een onteigening in mijn ogen toch echt de plank […]
‘Maak dat kansspelaanbieders in Nederland aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de onderzoeks- en zorgplicht niet naar behoren wordt uitgevoerd.’ Zo luidt het achtste advies van de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) in zijn rapport Gokken met Gezondheid (Schellekens 2023, p. 17). Aanleiding voor dit rapport zijn de zorgen over de groei van de online gokmarkt in Nederland. […]
De digitaliseringstrein raast op hoge snelheid door het landschap. De trein lijkt zonder machinist en noodrem te rijden, dwars door het dagelijkse leven heen. Het tracé loopt ook door de wetenschap en alle sectoren en branches heen en ja, ook door de juristerij. Er zijn verschillende opstapstations, maar eenmaal aan boord van de trein, is […]

Flodder

In de serie Flodder (1993-1999, nu te bekijken via Videoland) slaagt de gemeente Zonnedael er maar niet in om de door de asociale familie Flodder bewoonde villa aan te kopen. Dat komt doordat Johnnie e.a. steeds allerlei trucs bedenken waar gemeenteambtenaar Sjakie vervolgens met open ogen intrapt. In mijn praktijk zie ik dat grondeigenaren en projectontwikkelaars […]
Boekbespreking. ‘Maar dit is nog het domste: te denken dat alles wat in gewoonten en wetten is neergelegd rechtvaardig is.’ (p. 51) Sommige werken worden wel ouder, maar verouderen nooit. Cicero’s De legibus is zo’n boek. Het mag dan ruim twee millennia geleden geschreven zijn, het is nog altijd lezenswaardig én relevant. Bovendien is het […]
‘Ieder draagt zijn eigen schade’ is een centraal beginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Soms wordt dit beginsel met zoveel woorden ingeroepen in de motivering van een rechterlijke uitspraak. Dat gebeurde een tijdje geleden in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over een oorkus.1 Iemand vorderde een schadevergoeding van zijn geliefde, die hem een te […]
Het is bijna 10 jaar geleden dat vanuit de Verenigde Staten het idee van de T-shaped lawyer kwam overwaaien (M. Maathuis, ‘Lessen uit Amerika’, Advocatenblad, maart 2014, p. 38; zie ook M. Laemers, AA20140961). Dit is een jurist die eerst en vooral een sterke juridisch-theoretische basis heeft (de staander in de T) en tevens academische vaardigheden en […]