‘Ieder draagt zijn eigen schade’ is een centraal beginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Soms wordt dit beginsel met zoveel woorden ingeroepen in de motivering van een rechterlijke uitspraak. Dat gebeurde een tijdje geleden in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over een oorkus.1 Iemand vorderde een schadevergoeding van zijn geliefde, die hem een te […]
Het is bijna 10 jaar geleden dat vanuit de Verenigde Staten het idee van de T-shaped lawyer kwam overwaaien (M. Maathuis, ‘Lessen uit Amerika’, Advocatenblad, maart 2014, p. 38; zie ook M. Laemers, AA20140961). Dit is een jurist die eerst en vooral een sterke juridisch-theoretische basis heeft (de staander in de T) en tevens academische vaardigheden en […]
Fiscale vluchtlanden en belastingparadijzen zijn een bekend fenomeen. Maar zouden er ook paradijzen in juridische zin bestaan? Ik bedoel: je emigreert naar een ander land waar niet de belasting, maar juist het recht je meer aanstaat. Sinds ik de procedure in de nalatenschap van Hans Breukhoven volg, laat die gedachte mij niet los. Onlangs deed […]

Monopoly

Recent is er een nieuwe versie van het bordspel Monopoly Classic op de markt gekomen. Ik heb deze meteen gekocht en wel voor het spelreglement. De spelregels van Monopoly lijken de laatste tijd namelijk een belangrijke rechtsbron te zijn geworden voor de rechter en de wetgever. Neem de regel dat een speler eerst alle straten […]
Boekbespreking. Wat maakt een oratie waard om gelezen te worden, ook nog (lang) nadat deze is uitgesproken? Het zijn doorgaans ingewikkelde werken om als lezer inhoudelijk te duiden. Enerzijds is de lezer zich ervan bewust dat een oratie niet kan ingaan op alle nuances van het academische debat waaraan het werk probeert bij te dragen, anderzijds […]
Waar vinden we, los van het internationale en Europese recht, de hoogste geschreven geldende normen van onze rechtsorde? Velen zullen – net als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – ‘de Grondwet’ als antwoord geven (Ministerie BZK, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2023 (rapport), p. 5). We kennen echter nog een regeling die hoger […]
Sugar and spice is het handelsmerk van de sugarbaby. Die gedraagt zich vriendelijk, is charmant en plezierig gezelschap voor een sugardaddy (of sugarmommy). Die zit meestal goed in de slappe was. In ruil voor het gezelschap krijgen sugarbaby’s cadeaus. Vaak betalen sugardaddy’s ook mee aan de kosten van levensonderhoud. Het ‘sugardaddy-en-sugarbaby-isme’ is een uit de […]
In de afgelopen maand zijn er vier nieuwe horrorfilms op Netflix gezet die allemaal min of meer hetzelfde verlopen. Eerst koopt een persoon een oud pand met daarin iets duisters, dat uiteindelijk wordt verdreven door het bewuste spookhuis met de grond gelijk te maken. Daarna eindigen de films echter abrupt, waardoor in het midden blijft […]
Dit is misschien wel de beroemdste politieke strijdleus, nauw verbonden met de Franse Revolutie van 1789. Deze maakte een einde aan wat later het ancien régime werd genoemd: een maatschappelijke orde waarin voor de boeren nog feodale verhoudingen golden en de burgers geen politieke rechten hadden, maar de adel over tal van privileges beschikte en […]
Begin dit jaar verscheen een opvallend bericht op de website van de Hoge Raad. Het ging om een open uitnodiging van advocaat-generaal Hartlief waarin hij, ter voorbereiding van zijn conclusie in een prejudiciële procedure, aan derden vroeg om te reageren op enkele vragen naar aanleiding van een voorliggende procedure over het medisch aansprakelijkheidsrecht. Naast deze […]