How I Met Your Mother als rechtsbron

Deze maand is How I Met Your Mother (2005-2014) weer een plekje gestegen op de IMDb-lijst van beste sitcoms. Dat verbaast mij niet, omdat de ideeën uit deze serie de afgelopen jaren zijn doorgesijpeld in het planschade- en nadeelcompensatierecht.

Neem de les uit de aflevering ‘The Autumn of Breakups’ (S08E05) over de wijze waarop een benuttingsperiode moet worden berekend. Ted leert dat bij het bepalen van de tijd die hij al had gehad om Victoria ten huwelijk te vragen niet alleen moest worden gekeken naar de periode na de tijdelijke onderbreking, maar ook naar de periode daarvoor. Als dat wordt gedaan, heeft Ted volgens Lily te lang verwijtbaar stilgezeten en krijgt hij geen mededogen als hij Victoria kwijtraakt.

De rechtbank Gelderland lijkt in een recente planschadeuitspraak ‘de lijn Lily’ te hebben gevolgd. Uit de bewuste uitspraak volgt namelijk dat potentiële benuttingsperiodes voor en na een onderbreking inderdaad bij elkaar kunnen worden opgeteld. Vervolgens kwam de rechtbank tot de conclusie dat de bewuste man – net als Ted – lang genoeg had gehad om de gebruiksmogelijkheid van zijn eigendom (/zijn dierbare bezit) veilig te stellen en hij dus geen mededogen krijgt als deze mogelijkheid komt te vervallen (ECLI:NL:RBGEL:2020:1798).

Een ander leerstuk dat door de rechtspraak is overgenomen, komt uit de aflevering ‘Swarley’ (S02E7). Marshall krijgt het verwijt dat hij meer achtergrondonderzoek had moeten doen naar ‘crazy eyes Chloe’, omdat hij dan had kunnen voorzien dat ze een snood plan had dat uiteindelijk schade aan zijn appartement tot gevolg had. De rechtbank Rotterdam heeft die gedachte eind 2023 doorgetrokken naar het planschaderecht. Zij oordeelde namelijk dat de eigenaar van een appartement geen schadevergoeding kreeg omdat hij voorafgaand aan zijn investeringsbeslissing had moeten weten dat de gemeente (/Chloe) voornemens was om een plan uit te voeren dat zou kunnen leiden tot schade bestaande uit waardedaling (ECLI:NL:RBROT:2023:3491).

Tot slot is de gehele serie gebaseerd op het uitgangspunt dat men aan de hand van flashbacks moet voorspellen hoe Ted in de toekomst zal eindigen. De hoogste bestuursrechter is dit uitgangspunt ook gaan hanteren bij het begroten van inkomensschade: op basis van het verleden (lees: omzet in de laatste drie representatieve jaren) wordt geschat wat het resultaat van een persoon in de toekomst zal zijn als de schadeoorzaak wordt weggedacht (ECLI:NL:RVS:2022:2321)

In plaats van rechtspraak.nl in de gaten te houden, kunnen jullie dus net zo goed alle afleveringen van How I Met Your Mother (opnieuw) gaan bekijken.

Dit was mijn laatste column voor Ars Aequi. Als je mijn stukjes wil blijven lezen, kun je mij volgen op LinkedIn.

Deze column is eerder verschenen in Ars Aequi juni 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *