Emoticons

Sommige juristen hebben moeite om hun processtukken binnen de door de rechterlijke macht voorgeschreven maximale lengte te houden, te weten 25 pagina’s bij de gerechtshoven en (sinds kort) 14.000 woorden bij Hoge Raad. Een oplossing zou kunnen zijn om voortaan lange juridische begrippen te vervangen door korte emoji’s. De bewuste emoticons kunnen we vervolgens ook gebruiken om het woordenmaximum van publicaties voor Ars Aequi te omzeilen. Ik heb alvast de navolgende combinaties van emoticons bedacht voor zaken die betrekking hebben op grondverwerving:

🏭 🔫           schadebegroting op basis van liquidatie van het bedrijf

🙏 🏠            verwachtingswaarde woningbouw

🗣 🤝             minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening

👶🏻 ↔ 👨🏼         correctie nieuw voor oud

🛣 🔫             eliminatie van de verkeersbestemming

Aan de hand daarvan kan rechtspraak worden aangehaald in processtukken. Zo is er recent een uitspraak verschenen waaruit volgt dat een overheid ook voldoende serieus 🗣 🤝 kan hebben gevoerd ter voorkoming van onteigening als er vanwege een verstoorde relatie geen enkele bespreking heeft plaatsgevonden (ECLI:NL:RBLIM:2023:83). Er moeten dan wel voldoende aanbiedingsbrieven zijn verstuurd.

Verder is duidelijk geworden dat je bij het begroten van de waarde van een perceel niet kunt uitgaan van een 🙏 🏠 (lees: verwachtingswaarde woningbouw) en tegelijkertijd van een meerwaarde voor de aanwezigheid van waardevolle bodembestanddelen in de grond, als het bouwen van huizen het winnen van de bodembestanddelen uitsluit (ECLI:NL:RBGEL:2023:2696).

Tot slot is er ook interessante jurisprudentie verschenen over ‘onrechtmatige bezitsdaden op andermans percelen’, wat ik aanvankelijk wilde vervangen door de vlaggen van Rusland en Oekraïne. Ik ben echter bang dat sommige mensen dan processtukken en publicaties niet kunnen volgen omdat ze denken dat de rechtbank heeft overwogen dat niet aannemelijk was gemaakt dat er gedurende 20 jaar een ‘speciale militaire operatie’ op een perceel van de gemeente Breda heeft plaatsgevonden (ECLI: NL:RBZWB:2023:7818).

Deze column is eerder verschenen in Ars Aequi april 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *