Aelius Gallus

De zestiende titel van het vijftigste boek der Digesten is getiteld De verborum significatione, over de betekenis van woorden. Aelius Gallus was de auteur van een werk getiteld De verborum quae ad ius pertinent significatione, over de betekenis van woorden die bij het recht horen. Je zou gezien de gelijkenis in titels verwachten dat de […]

Hermogenianus

Hermogenianus heette vermoedelijk Aurelius van zijn voornaam. Hij leefde aan het einde van de derde en het begin van de vierde eeuw. Hij vervulde een scharnierfunctie in de route die het Romeinse recht aflegde van een door rechterlijke uitspraken en gelegenheidswetgeving gedomineerd landschap, naar de veel strakker geordende en gestructureerde codificatiecultuur: van common law naar […]

Domitius Ulpianus

Ruim een derde van alle in de Digesten opgenomen fragmenten is van de hand van Domitius Ulpianus. Het zijn er maar liefst 2462. Ulpianus leefde in dezelfde tijd als Paulus en iets later dan Papinianus. Hij zal geboren zijn zo rond het jaar 160. In een van zijn teksten noemt hij de schitterende kolonie Tyrus […]

Sextus Pomponius

Sextus Pomponius is één van de wat minder bekende Romeinse juristen met een desondanks betrekkelijk grote invloed. Hij behoorde niet tot de kopgroep van de vijf auteurs wier geschriften in de citeerwet uit de 5e eeuw tot exclusieve bron van het juristenrecht werden verheven (dat waren Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus en Modestinus). De rechter diende […]
Een zesde van de teksten in de Digesten is van de hand van Julius Paulus. Volgens de telling van Puchta, een negentiende-eeuwse vorser van de destijds in Duitsland geldende Digesten, zijn het er maar liefst 2080. Over zijn persoon, familie en afkomst weten we heel weinig. Daarbij is zijn veel voorkomende naam niet behulpzaam: Julius […]