Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202004


Maandblad april 2020

Ars Aequi april 2020

Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische ‘proof of the pudding’

S. Struijk, C.L. van der Vis, M.J.F. van der Wolf

Post thumbnail In het rapport Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg publiceerde het WODC voor het eerst de landelijke recidivecijfers voor de totale uitstroom uit de forensische zorg. Het is een breed spectrum dat een verscheidenheid aan strafrechtelijke titels omvat, waarvan de recidivecijfers flink uiteenlopen. In deze bijdrage voorzien de auteurs deze cijfers voor de Inrichting Stelselmatige Daders, de terbeschikkingstelling en de overige forensische zorg van een juridische duiding.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2020
AA20200321

Corona en (privaat)recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column deze maand over wat het (privaat)recht kan betekenen in deze coronacrisistijd.

Opinie | Column
april 2020
AA20200331

Aansprakelijkheid en vaccinatieweigering

Een reactie op Rosanne Hertzberger

R.H.M. Pierik

Post thumbnail In de discussie over de afnemende vaccinatiegraad stellen sommigen dat de schadeclaim wel eens zou kunnen bijdragen aan de bescherming tegen mazelenuitbraken. In dit artikel onderzoek ik de mogelijkheden van het aansprakelijkheidsrecht in deze discussie. Ik concludeer dat deze privaatrechtelijke benadering niet de meest voor de hand liggende is om het volksgezondheidsprobleem van afnemende vaccinatiebereidheid aan te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200332

Het recht op vergetelheid binnen en buiten de EU

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 september 2019, C-507/17, ECLI:EU:​C:​2019:​772 (Google LLC t. Commission natio­nale de l’informatique et des libertés (CNIL)) en Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 september 2019, C-136/17, ECLI:EU:​C:​2019:​773 (GC, AF, BH en ED t. Commission natio­nale de l’informatique et des libertés (CNIL))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200400

De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen herzien

C. Vernooij

Op 1 januari 2020 is de nieuwe regelgeving inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in werking getreden. In deze bijdrage beschrijft Coen Vernooij enkele hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving inzake de tenuitvoerlegging. Daarbij gaat hij eerst kort in op de aanleiding en de opzet van de nieuwe regelgeving, vervolgens bespreekt hij de belangrijkste inhoudelijke aspecten besproken en tot slot gaat hij in op enkele recente ontwikkelingen die zich sinds de inwerkingtreding hebben voorgedaan in de rechtspraktijk.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2020
AA20200406

Het raadplegen van genealogische DNA-profielen in niet door de overheid beheerde databanken

D.A.G. van Toor

Post thumbnail In de Verenigde Staten van Amerika zijn in spraakmakende cold cases verdachten geïdentificeerd doordat de autoriteiten een genealogisch DNA-profiel hebben gebruikt. Door het genealogische DNA-profiel van de verdachte in commerciële databanken (zoals GEDmatch) te uploaden, kunnen familieleden worden gevonden van de donor die op de plaats delict lichaamsmateriaal heeft achtergelaten. In deze bijdrage wordt de vraag beantwoord of deze werkwijze naar Nederlands recht toelaatbaar zou zijn. Artikel gelezen en nu oren naar meer? De moordmysterie-podcasts die in dit artikel genoemd worden hebben we voor je verzameld op: arsaequi.nl/juridische-podcasts


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2020
AA20200359

De zin en onzin van maatschappelijk effectieve rechtspraak

R. de Bock

“Verwarring over de kerntaak van de rechter is niet wat we nodig hebben in deze verwarrende tijden” aldus Ruth de Bock in deze column.

Opinie | Column
april 2020
AA20200358

Een nieuwe standaard voor de verzuimregeling in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1581, RvdW 2019/1056 (Fraanje/Alukon) en Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:​NL:​HR:​2020:​141, NJ 2020/60

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200374

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535 (Kinderopvangtoeslagen), nr. 201900753/1/A2, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200393

Hotel-restaurant De Zeester: een uniforme toetsingsmaatstaf om executie te schorsen

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 20 december 2019, nr. 18/02868, ECLI:​NL:​HR:​2019:​2026

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200384

Hoe behoudt het recht zijn vorm?

J. Kiewiet

Post thumbnail Juristen breken zich vaak het hoofd over de beste inhoud van een juridische uitspraak. Maar de vorm van het recht is minstens zo belangrijk. Ik bespreek wat onder ‘vorm’ verstaan moet worden en dat gebreken in de juridische vorm uiterst problematisch kunnen zijn. Het is daarom van belang dat in het bijzonder door de rechter niet lichtzinnig aan de vorm van het recht voorbijgegaan wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200369

Letselschade: mag het een onsje minder belastend?

E.W. Bosch

Al geruime tijd is er aandacht voor de problemen bij de afhandeling van letselschades, zoals trage afhandeling en ondeskundige belangenbehartigers. Hierin hebben drie Tweede Kamerleden aanleiding gezien om een notitie te schrijven met verbetervoorstellen. In deze bijdrage worden de verbetervoorstellen afgezet tegen de bestaande regelgeving en de dagelijkse praktijk, en van commentaar voorzien.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200353

Onderlinge samenhang tussen de OM-richtlijnen: twee vraagtekens

L.M. van den Bosch, D.B. Sander

Met het oog op een landelijk uniform strafvorderingsbeleid heeft het OM strafvorderingsrichtlijnen opgesteld voor de meest voorkomende delicten. De deugdelijkheid van een landelijk uniform strafvorderingsbeleid is mede afhankelijk van een evenwichtige onderlinge samenhang tussen deze strafvorderingsrichtlijnen. De auteurs zetten in dit redactioneel twee vraagtekens bij die evenwichtigheid

Opinie | Redactioneel
april 2020
AA20200315

‘Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen’

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail Neminem laedit qui suo iure utitur. Over burenruzies, loze schoorstenen en evident ongegronde vorderingen. Deze amuse illustreert de waarde van de bestudering van de rechtsgeschiedenis aan de hand van het leerstuk misbruik van bevoegdheid.

Opinie | Amuse
april 2020
AA20200318

De wetgevingsjurist: croupier of poortwachter?

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Wetgevingsjuristen worden momenteel meer gedrukt in de rol van coproducenten van beleid dan in die van poortwachters die onrechtmatige wetgeving helpen tegenhouden. Wanneer we vinden dat wetgevingsjuristen een belangrijke rol hebben bij het bewaken van de effectiviteit en rechtsstatelijkheid van wetgeving verdient hun vermogen tot het bieden van tegenspraak versterking.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
april 2020
AA20200316

Implementatie en doorwerking van Unierecht in het Nederlandse publiekrecht en privaatrecht

S. Haket, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail Dit artikel onderzoekt de Unierechtelijke verplichtingen inzake implementatie en doorwerking van richtlijnen en kaderbesluiten en de uitvoering daarvan in het Nederlandse publiekrecht en privaatrecht, anno 2020. Er worden niet alleen nieuwe ontwikkelingen en aanscherpingen afkomstig uit Luxemburg besproken, maar ook de Nederlandse rechtspraktijk inzake doorwerking vergt nadere academische inkadering. De stand van zaken van implementatie en doorwerking in Nederland wordt overwegend positief beoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2020
AA20200338

Menselijke waardigheid en de rechten van niet rechtmatig verblijvenden

A.B. Terlouw

Post thumbnail Het bieden van bed, bad en brood aan onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is sinds jaar en dag onderwerp van discussie, zowel binnen regering en parlement, als tussen het Rijk en de gemeenten. Internationale en nationale rechters hebben zich gebogen over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op een vorm van opvang. In deze bijdrage wordt nagegaan welke rechten onrechtmatig in Nederland verblijvenden hebben. Hoe beschermenswaardig zijn zij, wat betekent hun recht op menselijke waardigheid en welke opvang wordt in de praktijk nog aan uitgeprocedeerde asielzoekers geboden?

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
april 2020
AA20200412

De strijd om het recht is de poëzie van het karakter

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Rudolf von Jhering zorgde met zijn ‘Der Kampf ums Recht’ (1872) voor een kantelpunt in het denken over recht. Hoe dan? Carel Smith & Harm Kloosterhuis leggen het je in vijf minuten uit!

Perspectief | Column
april 2020
AA20200419

De veiligheid van strafrechtadvocaten

A.A. Franken

Op 18 september 2019 werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum vermoord. Stijn Franken schrijft over de – niet altijd even genuanceerde – reacties op deze vreselijke gebeurtenis en de impact ervan op de (straf)rechtspleging.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2020
AA20200420

Verdienste, toeval, en rechtvaardigheid

H.M. Brouwer

Op 7 januari 2020 promoveerde Huub Brouwer aan Tilburg University met zijn proefschrift 'Verdienste, Toeval, en Rechtvaardigheid'. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2020
AA20200424