Ars Aequi april 2020


Voor iedereen die zich in deze tijd van ‘social distancing’ stierlijk verveelt, en voor iedereen die mooie juridische artikelen over heel uiteenlopende onderwerpen wil lezen, komt het uit de kluiten gewassen aprilnummer als geroepen. Lees bijvoorbeeld over de recidivecijfers na forensische zorg, die in dit nummer door Chantal van der Vis, Sanne Struijk & Michiel van der Wolf van juridische duiding voorzien worden. Of duik met Dave van Toor in de wereld van de genetische genealogie, waarmee in de Verenigde Staten onder andere een seriemoordenaar werd gepakt. Is strafrecht niet je ding? Dan word je misschien liever bijgepraat door Sim Haket en Rob Widdershoven over de implementatie en doorwerking van het Unierecht in ons publiek- en privaatrecht. Of je zoekt met Edwin Bosch naar oplossingen voor de trage afhandeling van letselschade.

Roland Pierik schreef voor het aprilnummer een artikel over vaccinatieweigering (in het bijzonder voor de mazelen), en het aansprakelijk kunnen stellen van niet-vaccinerende ouders. In deze tijd waarin besmetting en groepsimmuniteit aan de orde van de dag zijn, krijgt dit stuk een extra dimensie. En raak je uit vorm nu sportfaciliteiten dicht zijn? Laat je dan afleiden door Jeroen Kiewiet, die je vertelt hoe het recht zijn vorm behoudt.

Iets heel anders: op 18 september 2019 werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum vermoord. Stijn Franken, die de nabestaanden van Wiersum bijstaat, schrijft over de reacties op deze afschuwelijke daad, en hoe de strafrechtspleging is veranderd sinds de moord.

En verder: op de Blauwe Pagina’s bekritiseert Rob van Gestel de ‘u-vraagt-wij-draaien’-houding van wetgevingsjuristen, in de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ bekijkt Ashley Terlouw de situatie van mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven en Huub Brouwer vertelt ons over zijn proefschrift ‘Verdienste, toeval, en rechtvaardigheid’. Uiteraard is dit nog lang niet alles, maar inmiddels ben je waarschijnlijk het blad zelf al aan het lezen (en dat is maar goed ook).

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: april 2020

ISSN: 22125205