Hoe behoudt het recht zijn vorm?


Juristen breken zich vaak het hoofd over de beste inhoud van een juridische uitspraak. Maar de vorm van het recht is minstens zo belangrijk. Ik bespreek wat onder ‘vorm’ verstaan moet worden en dat gebreken in de juridische vorm uiterst problematisch kunnen zijn. Het is daarom van belang dat in het bijzonder door de rechter niet lichtzinnig aan de vorm van het recht voorbijgegaan wordt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Kiewiet

Verschijning: april 2020

Archiefcode: AA20200369

bruut feit dwang institutioneel feit juridische vorm Kelsen rechtsplicht Rousseau taalhandeling

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Opiniërend artikel