Onderlinge samenhang tussen de OM-richtlijnen: twee vraagtekens


Met het oog op een landelijk uniform strafvorderingsbeleid heeft het OM strafvorderingsrichtlijnen opgesteld voor de meest voorkomende delicten. De deugdelijkheid van een landelijk uniform strafvorderingsbeleid is mede afhankelijk van een evenwichtige onderlinge samenhang tussen deze strafvorderingsrichtlijnen. De auteurs zetten in dit redactioneel twee vraagtekens bij die evenwichtigheid


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.M. van den Bosch, D.B. Sander

Verschijning: april 2020

Archiefcode: AA20200315

OM-richtlijnen samenhang strafmaximum strafvordering

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Redactioneel