Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201902


Maandblad februari 2019

Ars Aequi februari 2019

Over zebra’s en mensenrechten in het privaatrecht

C. Mak

Post thumbnail Wat kunnen privatisten leren van mensenrechtenmensen en andersom? In deze amuse wordt de meerwaarde van perspectiefwisselingen in het recht geïllustreerd aan de hand van twee spraakmakende zaken en een zebra.

Opinie | Amuse
februari 2019
AA20190094

De suggestiebevoegdheid van de civiele rechter, niets nieuws onder de (Caribische) zon

F.J.P. Lock

Post thumbnail Door belijders van het beginsel van de actieve civiele rechter wordt niet zelden jaloers naar naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gekeken. Waarom dat zo is, legt Pieter Frans Lock uit in deze bijdrage in de reeks over Caribisch recht.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
februari 2019
AA20190092

Een effectief clementiebeleid

B. Braat

De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2019
AA20190160

Enkele opmerkingen over de nieuwe Dutch Stewardship Code

J.W.H. Lemmen, E.E. Nauta

Op 1 januari 2019 is de Dutch Stewardship Code in werking getreden. Die code tracht de betrokkenheid van institutionele beleggers te stimuleren in de kapitaalvennootschappen waarin door die beleggers aandelen worden gehouden. In dit redactioneel commentaar bespreken wij of de code naar onze verwachting een rol van betekenis zal gaan spelen in het stimuleren van aandeelhoudersbetrokkenheid.

Opinie | Redactioneel
februari 2019
AA20190091

Hoe werkt het juridisch syllogisme?

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Post thumbnail Hoe werkt het juridisch syllogisme? In dit artikel wordt het belang en de toepassing van het juridisch syllogisme besproken. De auteurs concluderen dat iedere juridische argumentatie op zijn minst één juridisch syllogisme bevat.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2019
AA20190155

Het kneedbare belanghebbendebegrip

K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap

Post thumbnail Om toegang te krijgen tot de bestuursrechter moet je belanghebbende zijn. Bij de invulling van het belanghebbendebegrip wordt gezocht naar optimale, niet naar maximale rechtsbescherming. Daarbij spelen zowel principiële en rechtspolitieke argumenten als efficiencyoverwegingen een rol. Als gevolg daarvan is de feitelijke invulling van het belanghebbendebegrip altijd aan verandering onderhevig.

Rode draad | Toegang tot het recht
februari 2019
AA20190147

ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 30 november 2018, nr. 17/04822, ECLI:NL:HR:2018:2221, IEPT20181130 (ITT/Karl Dungs)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2019
AA20190141

Openlijke geweldpleging

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 3 juli 2018, nr. 16/03539, ECLI:​NL:​HR:​2018:​1008, NJ 2018/436, m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2019
AA20190135

Rolbericht

M.V. Polak

Martijn Polak verhaalt in deze column over de rolzitting in zijn tijd als advocaat-stagiaire, en nu, als rolraadsheer. Het was en is nooit saai!

Opinie | Column
februari 2019
AA20190120

De koopman van Venetië

E.H. Hondius

De column van Ewoud Hondius gaat deze maand over Shakespeare, een 'pound of flesh' en oneerlijke contractsbedingen.

Opinie | Column
februari 2019
AA20190108

De luide ondergang en stille herrijzenis van Trumps inreisverbod

K.M. Manusama

Daags na zijn inauguratie vaardigde de president Trump een decreet uit met een inreisverbod voor burgers uit zes hoofdzakelijk islamitische landen. Er zou daarmee sprake zijn van een muslim ban; een poging om moslims buiten de VS te houden. Er ontstond snel grote maatschappelijke en juridische weerstand. Ondertussen is ondanks al het maatschappelijke en juridische verzet de laatste versie van het inreisverbod van kracht geworden, na interventie door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kenneth Manusama legt uit hoe dit gelopen is.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2019
AA20190128

Saving lives in the Mediterranean

A legal analysis of Aquarius-like incidents

S. Nicolosi, S. Trevisanut

Post thumbnail While the interception of boats packed with migrants has become a daily routine in the last decade in the Mediterranean region, irregular migration by sea is neither a new nor solely a Mediterranean phenomenon. Nonetheless, the recent case of Aquarius ignited political debates full of hatred and imposed a renewed thorough legal analysis of the phenomenon. In this article, the authors identify the applicable legal regimes, as well as their possible limits, which enables the design of new or alternative approaches to Aquarius-like incidents.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190121

Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemers­verzekeringen

Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkerings­gerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’

A. Eleveld

Post thumbnail Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de werknemers­verzekeringen en anderzijds de Participatiewet, hoe de rechtsbescherming van de uitkerings­gerechtigde die krachtens de Participatiewet arbeid met behoud van uitkering verricht, kan worden verbeterd.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190109

Voorlopige bewijsverrichtingen: wat kun en moet je ermee, nu en in de (nabije?) toekomst?

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in zogenoemde ‘voorlopige bewijsmaatregelen’. Wat is eigenlijk het nut en wat zijn de mogelijkheden hiervan? Deze bijdrage besteedt aandacht aan deze kwestie in de context van enerzijds recente rechtspraak en anderzijds ontwikkelingen rond de modernisering van het bewijsrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190097