Enkele opmerkingen over de nieuwe Dutch Stewardship Code


Op 1 januari 2019 is de Dutch Stewardship Code in werking getreden. Die code tracht de betrokkenheid van institutionele beleggers te stimuleren in de kapitaalvennootschappen waarin door die beleggers aandelen worden gehouden. In dit redactioneel commentaar bespreken wij of de code naar onze verwachting een rol van betekenis zal gaan spelen in het stimuleren van aandeelhoudersbetrokkenheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.H. Lemmen, E.E. Nauta

Verschijning: februari 2019

Archiefcode: AA20190091

aandeelhouder belegger Dutch Stewardship Code

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Opinie Redactioneel