De luide ondergang en stille herrijzenis van Trumps inreisverbod


Daags na zijn inauguratie vaardigde de president Trump een decreet uit met een inreisverbod voor burgers uit zes hoofdzakelijk islamitische landen. Er zou daarmee sprake zijn van een muslim ban; een poging om moslims buiten de VS te houden. Er ontstond snel grote maatschappelijke en juridische weerstand. Ondertussen is ondanks al het maatschappelijke en juridische verzet de laatste versie van het inreisverbod van kracht geworden, na interventie door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kenneth Manusama legt uit hoe dit gelopen is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.M. Manusama

Verschijning: februari 2019

Archiefcode: AA20190128

inreisverbod muslim ban religieuze discriminatie travel ban Trump

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Opinie Opiniërend artikel