Ars Aequi februari 2019


Voorlopige bewijsverrichtingen, wat zijn dat en wat heb je eraan? Carla Klaassen legt het ons in dit nummer haarfijn uit. Verder analyseert Anja Eleveld de rechtsbescherming van de bijstandsgerechtigde in de Participatiewet en doet de nodige aanbevelingen.

De problemen rond het reddingsschip Aquarius (en heel recent ook Sea Watch) leiden tot de vraag welk recht van toepassing is en welke beperkingen aan dat recht zitten. Seline Trevisanut & Salvatore Nicolosi zetten uiteen welke rechtsregimes van toepassing zijn en onderzoeken welke verbetingen er mogelijk zijn. Kenneth Manusama vertelt ons over problemen aan de grens aan de andere kant van de oceaan: het inreisverbod van Donald Trump ging luid ten onder, maar kwam stilletjes toch weer terug.

Uiteraard is dat nog niet alles. Bram Braat bestudeerde kartels en het clementiebeleid en deelt de resultaten van zijn onderzoek in de rubriek ‘Proefschrift’. In de Rode draad ‘Toegang tot het recht’ leiden Klaske de Jong en Arnout Klap ons binnen in de wereld van het belanghebbendebegrip. Dat we niet alleen vanwege het weer jaloers naar het Caribisch deel van het Koninkrijk kijken blijkt uit de bijdrage op de Blauwe Pagina’s van Pieter Frans Lock, over de suggestiebevoegdheid van de rechter aldaar. Natuurlijk is dat nog niet alles, in dit nummer hebben we van alles van Aristoteles tot zebra’s. Maar dat mag u zelf ontdekken.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: februari 2019

ISSN: 22125205