Resultaat 37–48 van de 358 resultaten wordt getoond

Betere tijden voor het Europese financieel toezicht?

N. de Boer, M.H.J. van Rest

Redactioneel artikel waarin de redacteuren ingaan op een onderzoek van twee Nederlandse hoogleraren naar het handelen van DNB bij het Icesave-drama. Ingegaan wordt op de bevoegdheden van de toezichthouder ten aanzien van banken die hun hoofdzetel hebben in een andere lidstaat of staat van de EER en in Nederland een nevenvestiging hebben. Besproken worden voorgestelde hervormingen om het financieel toezicht binnen Europa te verbeteren.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2009
AA20090617

Bij leven een instituut

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

prof. mr. H.C.F. Schoordijk, naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag een uiteenzetting van zijn denken.

Opinie | Redactioneel
Maart 2007
AA20070185

Bij ons in het dorp

E. Baars, M.M. Dolman

Centraal in dit redactionele artikel staat het referendum of lokaal niveau. De voordelen van een lokaal referendum worden genoemd, maar ook de juridische en praktische bezwaren die eraan kleven.

Opinie | Redactioneel
December 1990
AA19900920

Bijklussen

M.F.J. Haak, A. van Veen

In dit artikel wordt beschreven dat nevenactiviteiten naast de studie een goede aanvulling zijn naast het studeren en de vorming van de student.

Opinie | Redactioneel
Maart 1996
AA19960146

Biotechnologie: een monopolie voor de grote industrieën?

C. Joustra, C. Tiel

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor een richtlijn ingediend die octrooi mogelijk maakt op een vinding die wellicht het wereldvoedselprobleem kan oplossen. De richtlijn gaat nog veel verder: ook op levende wezens kan octrooirecht rusten. Dit houdt in dat de uitvinder de bevoegdheid heeft met uitsluiting van anderen de uitvinding te gebruiken en ten nutte te maken. De redactie geeft haar mening over deze richtlijn. Het zijn met name ethische bezwaren die de Commissie volgens de redactie over het hoofd heeft gezien.

Opinie | Redactioneel
December 1988
AA19880820

Bitte zahlen Sie fur ihre lieben Eltern!

M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Art. 1:392 lid 1 sub b BW voorziet in een onderhoudsplicht van het kind jegens zijn ouders. Dit redactioneel bepleit het afschaffen van deze plicht gezien de negatieve ervaringen daarmee in Duitsland, waar een soortgelijke bepaling recentelijk nieuw leven is ingeblazen. Een moderne verzorgingsstaat kan zonder kinderlijke onderhoudsplicht!

Opinie | Redactioneel
November 2016
AA20160803

Boekhouders aan de macht?

E. Baken, M.W. Hesselink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de modularisering van het juridisch onderwijs waarbij het collegejaar in gelijke blokken met daarbij verschillende vakken in gelijke omvang wordt gestoken. De redacteuren dragen daarbij voor-, doch met name nadelen aan van dit systeem.

Opinie | Redactioneel
April 1990
AA19900204

Burgerlijke rechter of bestuursrechter? Succes is een keuze

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

In dit redactioneel wordt het arrest Groningen/Raatgever besproken, waar de Hoge Raad het beginsel van de formele rechtskracht, de burgerlijke rechter moet uitgaan van de juistheid van een besluit wanneer dit met voldoende waarborgen is omkleed, lijkt te verlaten.

Opinie | Redactioneel
Maart 2000
AA20000135

Camera Obscura

J.H. van Breda, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het toelaten van camera's in de rechtszaal in geval van behandeling van strafzaken. De redacteuren pleiten voor toelating omdat de televisie inmiddels een volwassen medium is en het de openbaarheid van de rechtspraak vergroot.

Opinie | Redactioneel
Juli 1997
AA19970489

Celmateriaal en DNA-profielen: vatbaar voor bewaring?

P. van den Broek, B. Degelink

Opinie | Redactioneel
Juli 2000
AA20000511

Civiel (straf )recht

S.R. Damminga, R.M. Pasma

Kort redactioneel artikel over de wisselwerking tussen straftrecht en faillissementsrecht rondom een zaak waarbij de schuldsaneringsregeling een rol speelt.

Opinie | Redactioneel
Juni 2003
AA20030415

Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje

P.H.M. Broere, L. Noyon

De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.

Opinie | Redactioneel
Juni 2016
AA20160419

Resultaat 37–48 van de 358 resultaten wordt getoond