Resultaat 13–24 van de 358 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd

B. Emmerig, M.W. Hesselink

De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1989
AA19890824

Advocaat, held in verdrukking?

B.E.M. Hertoghs, M. Klompers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de advocaat ten opzichte van de staat om op die manier goed zijn beroep uit te kunnen oefenen. De redacteuren constateren dat er in verschillende landen, waaronder China en Zimbabwe, nog steeds onvoldoende waarborgen zijn om hun taken als advocaat in voldoende onafhankelijkheid uit te oefenen.

Opinie | Redactioneel
December 2008
AA20080855

Afgeluisterde praktijken…

J.A. van de Hel, C.A. Oudshoorn

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verschoningsrecht van een daartoe gerechtigde.

Opinie | Redactioneel
Juni 2005
AA20050421

Afkeuring, wantrouwen of wanvertoning?

B.I. Bethlehem, D.J.W. Jongsma

Wie heeft het primaat bij de beoordeling van een motie in de kamer? De Tweede Kamer of de minister.

Opinie | Redactioneel
Februari 2007
AA20070113

Apolitieke rechters

J.R. Duin, P.G.J. Wissink

Begin dit jaar bleek dat de rechters in de zaak-Wilders II onder andere voor deze zaak werden geselecteerd omdat zij geen lid zijn (geweest) van een politieke partij. Na deze bekendmaking kreeg de Rechtbank Den Haag een stormvloed aan kritiek over zich heen. Was het verstandig om zo uitdrukkelijk op deze apolitieke samenstelling van de rechtbank te wijzen, of niet?

Opinie | Redactioneel
September 2016
AA20160575

Ars Aequi-prijs 1994

In het jaar 1994 werd de Ars Aequi-prijs ingesteld. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur van het beste artikel dat in de betreffende jaargang verschenen is. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 2.000,- verbonden. De auteurs van alle artikelen die geplaatst zijn in de rubriek student-artikelen, hebben meegedongen naar de Ars Aequi-prijs. Redacteuren en oud-redacteuren waren van mededinging uitgesloten. In november 1994 heeft de redactie van Ars Aequi de jury samengesteld waarna do jury aan haar taak kon beginnen. In dit artikel wordt het jury-rapport besproken.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Maart 1995
AA19950184

Ars Aequi-prijs 1999

Ars Aequi Libri

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Juni 2000
AA20000422

Ars Aequi-prijs 2000

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt de Ars Aequi-prijs 2000 besproken met toekenning van deze prijs voor het beste artikel geschreven door een student.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
April 2001
AA20010219

Ars Aequi-prijs 2001

Ars Aequi Libri

Een beschouwing van de ingezonden artikelen, waarbij vervolgens een auteur als winnaar van de Ars Aequi-prijs is aangeduid.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Mei 2002
AA20020324

Ars Aequi-prijs 2002

Ars Aequi Libri

De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de desbetreffende jaargang is verschenen. Aan de prijs is een bedrag van 1.000 euro verbonden. De auteurs van de artikelen die zijn geplaatst in de rubriek student-artikelen (met uitzondering van redacteuren en oud-redacteuren), dingen mee naar de Ars Aequi-prijs. De door de redactie van Ars Aequi in december 2002 ingestelde jury rapporteert als volgt.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Juni 2003
AA20030503

Ars Aequi-prijs 2003

Ars Aequi Libri

De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de desbetreffende jaargang is verschenen. Aan de prijs is een bedrag van 1000 euro verbonden. De auteurs van de artikelen die zijn geplaatst in de rubriek student-artikelen (met uitzondering van redacteuren en oudredacteuren), dingen mee naar de Ars Aequi-prijs.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Mei 2004
AA20040332

Ars Aequi-prijs 2004-2005

Ars Aequi Libri

De Ars Aequi-prijs wordt toegekend aan het beste artikel dat in de voorliggende periode is gepu-bliceerd in de rubriek Student-artikelen. Al de in deze rubriek gepubliceerde artikelen komen voor de prijs in aanmerking, met uitzondering van de artikelen die zijn geschreven door (oud-)redac-teuren. In dit artikel vindt u het juryrapport voor de Ars Aequi-prijs 2004-2005.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
Juli 2006
AA20060472

Resultaat 13–24 van de 358 resultaten wordt getoond