Beslag op kredietruimte: een arrest zonder gulden beslag…


In dit redactionele artikel komt aan de orde of kredietruimte bij een bank vatbaar is voor derdenbeslag. Daarbij wordt een uitspraak van het Bundesgerichtshof met die van de Hoge Raad vergeleken. Zie voor de uitspraak: HR 29 oktober 2004, LJN: AP4504.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn

Verschijning: januari 2005

Archiefcode: AA20050007

derdenbeslag kredietruimte rechtsvergelijking

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel