Betere tijden voor het Europese financieel toezicht?


Redactioneel artikel waarin de redacteuren ingaan op een onderzoek van twee Nederlandse hoogleraren naar het handelen van DNB bij het Icesave-drama. Ingegaan wordt op de bevoegdheden van de toezichthouder ten aanzien van banken die hun hoofdzetel hebben in een andere lidstaat of staat van de EER en in Nederland een nevenvestiging hebben. Besproken worden voorgestelde hervormingen om het financieel toezicht binnen Europa te verbeteren.