Bij ons in het dorp


Centraal in dit redactionele artikel staat het referendum of lokaal niveau. De voordelen van een lokaal referendum worden genoemd, maar ook de juridische en praktische bezwaren die eraan kleven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Baars, M.M. Dolman

Verschijning: December 1990

Archiefcode: AA19900920

democratie lokaal referendum referendum

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.