Bedelverboden: van ordeprobleem tot mensenrechtenkwestie


In Nederland hebben tal van gemeenten een bedelverbod in hun APV opgenomen. Tegen de achtergrond van het recent gewezen arrest van het EHRM Lăcătuş t. Zwitserland plaatsen de auteurs een kritische kanttekening bij deze Nederlandse bedelverboden. De auteurs pleiten voor nader onderzoek naar gemeentelijk beleid nu het EHRM heeft geoordeeld dat bedelen niet slechts een dossier van de openbare orde is, maar in essentie een mensenrechtenkwestie behelst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Lgarah, L.L. MacLean

Verschijning: juni 2021

Archiefcode: AA202100523

8 EVRM APV bedelen bedelverbod Lăcătuş Lelystad mensenrechten openbare orde Venlo

Staats- en bestuursrecht BestuursrechtMensenrechten

Opinie Redactioneel