Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd


Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.R. Duin, S.N.P. Wiznitzer

Verschijning: januari 2018

Archiefcode: AA20180003

berisping BIG-register boete doorhaling schorsing tuchtmaatregel

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStrafrecht en criminologie Tuchtrecht

Opinie Redactioneel