Resultaat 1345–1356 van de 1420 resultaten wordt getoond

Vrouwen in juridische beroepen blijven te veel in de marge

H.F.P. Ietswaart

Ondanks alle pogingen van de overheid om het gelijk te trekken blijven vrouwen nog altijd achter op de arbeidsmarkt, vooral wanneer men kijkt naar hogere posities zijn vrouwen in de minderheid. Binnen de juridische beroepen is dit zeker niet minder, zowel in Nederland als in andere landen is het juridische beroep tamelijk conservatief en daardoor blijven vrouwen hier ook achter bij mannen.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2006
AA20060818

VVD-ministers schenden democratie en persvrijheid

J.W. Sap

De meimaand van het jaar 1997 zal de geschiedenis ingaan als een maand met de kenmerken van een schrikbewind. Twee eeuwen na Robespierre haalden aristocraten en massaslachtpartijen de voorpagina's van de kranten, met een Nederlands bewind dat lijnrecht tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat inging. Wat betekenen democratie en persvrijheid voor de ministers Dijkstal en Van Aartsen, beiden lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in de harde praktijk?

Opinie | Opiniërend artikel
September 1997
AA19970565

Waar draait het om in het aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Wat is de werking van het aansprakelijkheidsrecht?

Opinie | Amuse
Februari 2007
AA20070115

Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie

W.A. Wagenaar

Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.

Opinie | Reactie/nawoord | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
April 1999
AA19990254

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Waar is Wiarda?

J. Struycken, A. van Veen

Redactioneel artikel over de wenselijkheid van een generalistische visie op het recht in een tijd waarin de juridische wereld steeds meer specialiseert.

Opinie | Redactioneel
Juli 1995
AA19950545

Waar twee vechten …

W.M. Schrama

Post thumbnail Wie heeft als ruziënd kind niet van zijn ouders gehoord: ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld’? Geldt dit gezegde alleen voor kinderen, of ook voor twee volwassenen die ruzie maken, zoals twee ouders die na een scheiding de juridische wapens oppakken en elkaar koste wat kost bestrijden?

Opinie | Amuse
September 2018
AA20180678

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Over zelfbeschikking en rechtsbescherming bij het aangaan van een huwelijk

B.C.M. Waaijer

Post thumbnail Zouden aanstaande echtgenoten in plaats van de van rechtswege geldende, nieuwe wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, niet eenvoudig moeten kunnen kiezen voor de oude algehele gemeenschap van goederen? Dus zonder dat zij daarvoor huwelijksvoorwaarden ten overstaan van een notaris hoeven te maken? De auteur geeft aan dat we met het daartoe strekkende consultatiewetsvoorstel niet op de goede weg zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2018
AA20180996

Waarom the firm wel een familiestatuut kan gebruiken

L.A.G.M. van der Geld

Naar aanleiding van het interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey vraagt Lucienne van der Geld zich in deze column af of de Royal Family wel een familiestatuut heeft, zoals Napoleon Bonaparte had voor zijn familie.

Opinie | Column
April 2021
AA20210373

Waartoe zijn we op aarde?

L. Timmerman

Post thumbnail De zin van het leven staat steeds vaker centraal in boeken en andere media. Dat lijkt nu ook overgeslagen naar ondernemingen: van ondernemingen wordt steeds vaker verwacht dat ze ook een ‘purpose’ (zin of doel) hebben. Maar hoe verhoudt deze ‘purpose’ zich tot het statutaire doel?  

Opinie | Amuse
Februari 2021
AA20210110

Wapens onder vuur of een bonnencultuur?

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, H. van der Zwan

De rechtbank Breda heeft beslist dat een veroordeelde de kosten van zijn pistool af kon trekken van het bedrag dat hij buit had gemaakt. Hoe kon de rechtbank tot dit oordeel, wat door het Nederlandse volk bijna niet te accepteren is, komen?

Opinie | Redactioneel
April 2005
AA20050195

Was getekend

E.H. Hondius

"Het moet niet nog veel gekker worden. Amerikaanse juridische tijdschriften lijken zo bezeten van interdisciplinair onderzoek, dat ze soms nauwelijks meer oog hebben voor gedegen traditioneel juridisch onderzoek. Die interdisciplinariteit heeft veel goede kanten, maar kruisbestuiving moet er niet toe leiden dat wij negatieve verschijnselen van andere onderzoeksculturen gaan overnemen. Zo’n negatief verschijnsel is in mijn ogen de ondertekening van wetenschappelijke artikelen door grote aantallen"

Opinie | Column
November 2011
AA20110795

Resultaat 1345–1356 van de 1420 resultaten wordt getoond