Tijd om de regeling dienstverlening aan huis op te poetsen


In dit redactioneel worden drie inzichten uit empirisch onderzoek naar de effecten van de Regeling Dienstverlening aan huis besproken. De arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel moet volgens de auteurs beter moet worden geregeld, nu de Regeling noch de jure noch de facto voorziet in adequate arbeidsrechtelijke bescherming van huishoudelijk personeel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Kappé, E.E. Nauta

Verschijning: juni 2020

Archiefcode: AA20200523

doorbetaling huishoudelijk personeel Regeling dienstverlening aan huis wia ziekte ZW

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Opinie Redactioneel