Resultaat 25–36 van de 1462 resultaten wordt getoond

(Verboden) onderscheid tussen geslacht en arbeidsduur?

H. Borgers, P. Werdmuller

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verbod in arbeidsduur dat in verband gezien moet worden met het verboden onderscheid naar geslacht.

Opinie | Redactioneel
September 1997
AA19970545

10 jaar bedenktijd

10 jaar bedenktijd

S.B.

In deze column wordt kort ingegaan op de herziening van de regels rondom de koopovereenkomst, in het bijzonder die van onroerende zaken.

Opinie | Column
April 2003
AA20030249

10-10-10

H.E. Bröring

Post thumbnail

Opinie | Amuse
September 2010
AA20100560

25 civilisten

E.H. Hondius

In navolging van het boek ‘Bouwrechtjuristen’ stelde Ewoud Hondius voor deze column een lijst met 25 civielrechtelijke coryfeeën samen. De beredenering van zijn keuze voor deze 25 civilisten kan wegens ruimtegebrek helaas niet geplaatst worden...

Opinie | Column
Januari 2020
AA20200021

360 gradenfeedback voor de rechtspraak

M.D. Reijneveld, J.T. Tegelaar

De Rechtspraak heeft kwaliteitsrechtspraak hoog op de agenda staan. Voor kwaliteitsborging is 360 gradenfeedback door zowel de rechtspraak zelf als media en wetenschap noodzakelijk. De wetenschap loopt echter tegen grenzen aan doordat uitspraken niet altijd beschikbaar en controleerbaar zijn. In deze amuse pleiten de auteurs daarom voor een open accescultuur in de rechtspraak.

Opinie | Redactioneel
Juni 2019
AA20190427

5 mei en de dood van Alice, Singapore 1946

M.Y.A. Zieck

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie | Column
Mei 2016
AA20160352

50 jaar Eichmann in Jerusalem: provocatie, vergissing en herziening

N. Rozemond

Post thumbnail Eichmann in Jerusalemvan Hannah Arendt was bedoeld als provocatie aan het adres van de Israëlische premier David Ben-Gurion. Hij wilde volgens Arendt het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann gebruiken ter legitimatie van de staat Israël. Haar beroemde typering van Eichmann als banale dader was een polemisch middel om deze legitimatie te ontkrachten. Los van de polemiek met Ben-Gurion is Arendts typering van Eichmann een ernstige vergissing die aan een grondige herziening toe is. Het boek van Arendt bevat een veel betere typering van het kwaad van Eichmann: de welbewuste vernietiging van menselijke pluraliteit.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2013
AA20130119

60 jaar Ars Aequi

Convergentie en divergentie van publiek- en privaatrecht

P.W. den Hollander, E.M.T. Huijzer, M.H.J. van Rest, D.F.H. Stein, W.S. de Zanger

'Ars Aequi bestaat 60 jaar. Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. We vieren het twaalfde lustrum met dit lustrumnummer en een lustrumsymposium rondom het thema Convergentie en divergentie van publiek- en privaatrecht.'

Opinie | Redactioneel
Oktober 2011
AA20110684

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

M.Y.A. Zieck

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie | Column
Juni 2016
AA20160440

A snuff, Sir?

Et ego in Arcadia - op sabbatical in Cambridge

E.H. Hondius

In deze column wordt door Ewoud Hondius ingegaan op het onderzoek op Cambridge University en dan vooral op de universiteit zelf. Zo wordt op de historie, het gebouw, de bibliotheek, studenten en de docenten ingegaan.

Opinie | Column
Januari 2005
AA20050016

A whiter shade of pale: bye bye lords!

E.H. Hondius

Column over een opzienbarende uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij aan een componist 38 jaar na dato nog vergoedingen voor het gebruik van diens melodie werden toegekend. Daarop aanhakend gaat de columnist in op dat dit de laatste uitspraak is van de House of Lords nu deze is opgegaan in the Supreme Court of the United Kingdom.

Opinie | Column
November 2009
AA20090721

Aan de schandpaal

A.J.Th. Woltjer

Dit artikel behandelt het oude aan de schandpaal nagelen, tegenwoordig gaan er vaak proefballonnetjes op om veroordeelden aan de schandpaal te nagelen. Uiteraard niet zoals in vroegere tijden, maar met foto, naam en toenaam bekend te maken.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2004
AA20040618

Resultaat 25–36 van de 1462 resultaten wordt getoond