Toegang tot overheidsinformatie in beweging


Transparantie en openheid zijn voor het goed functioneren van de overheid onontbeerlijk. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) speelt hierin een belangrijke rol. Er is echter wel het een en ander op te merken aan de huidige wet. In deze bijdrage bespreekt Eric Daalder de initiatieven en discussiepunten om tot een verbetering van de Wob te komen.