Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat


Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Neekilappillai, C.D.E. Scholte

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120077

advocatuur geheimhoudingsplicht verschoningsrecht wijziging Advocatenwet

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur

Opinie Redactioneel