Resultaat 97–108 van de 121 resultaten wordt getoond

Rechtsdenken als kunst: de Ars Aequi-maatstaf

M.V. Polak

Post thumbnail

Martijn Polak schrijft over zijn ontwikkeling als jurist vanaf zijn eerste jaar in Leiden en zijn redacteurschap bij Ars Aequi tot zijn huidige functie als raadsheer bij de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Mei 2013
AA20130350

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail
Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
April 2018
AA20180276

Rechtvaardigheid in het boeddhisme: de wet van karma

A. van der Braak

Post thumbnail Westerse visies op rechtvaardigheid gaan vaak uit van transcendente universele principes die de grondslag vormen voor normen en waarden. Rechtvaardigheid in het boeddhisme is echter niet gebaseerd op een transcendent principe, maar op de immanente wetmatigheid van karma en wedergeboorte: wezens worden herboren aan de hand van de aard en kwaliteit van hun handelingen.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
December 2018
AA20180980

Reichskammergericht

J.H.A. Lokin

Post thumbnail
Geen groter contrast dan de omvang van het gebouw waarin het Reichskammer­gericht huisde en de omvang van het gebied, of liever gezegd de gebieden waarover het gerecht jurisdictie had. Jan Lokin vertelt erover in deze bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht'.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
September 2015
AA20150644

Schakelbepalingen in de volgende versnelling

C.C. de Kluiver, O. Oost

Post thumbnail
De Blauwe pagina’s zijn dit jaar een ‘Ode aan de schakelbepalingen’. Deze scharnieren van het recht knopen verschillende afdelingen, wetboeken of soms zelfs rechtsgebieden aan elkaar. In deze eerste bijdrage staan Charlotte de Kluiver en Olivier Oost eerst stil bij schakelbepalingen in het algemeen en daarna behandelen zij een belangrijke bepaling in het burgerlijk recht, namelijk artikel 3:15 BW.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
Januari 2017
AA20170004

Schuchtere wettelijke erkenning van samenleven als waren zij gehuwd

G. van der Burght

Post thumbnail De Caribische landen van het Koninkrijk kennen alleen het vrouw-man-huwelijk; zij bieden echter ongehuwde samenlevers enkele voorzieningen in het relatievermogensrecht en in het erfrecht, die volgens de auteur best in het Nederlands BW zouden mogen worden opgenomen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Mei 2019
AA20190340

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Post thumbnail Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
September 2014
AA20140596

Speaking of Equality

J.H. Gerards

Post thumbnail

Janneke Gerards schrijft over het werk van Peter Westen, dat de basis vormde voor haar proefschriftonderzoek over (on)gelijke behandeling.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
November 2013
AA20130806

Statia onder curatele

L.J.J. Rogier

Post thumbnail Begin dit jaar werd de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius van kracht. Deze wet strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de grove taakverwaarlozing door het bestuur van dit Caribische eiland dat als openbaar lichaam deel uitmaakt van Nederland. Aanleiding was het advies van een Commissie van Wijzen, die op dit eiland een bestuurslijke chaos en een staat van wetteloosheid aantrof. Er werd een regeringscommissaris aangesteld die de taken van de zittende bestuursorganen overnam. Dit roept staatsrechtelijke vragen op over de autonome positie van Sint Eustatius binnen het Koninkrijk.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Januari 2019
AA20190004

Streaming music services: remedie tegen piraterij?

B. de Knock

De strijd tegen het illegaal aanbod van muziek voelt voor de rechthebbenden langzamerhand als water naar de zee dragen. Een strijd die wordt gekentekend door pyrrusoverwinningen en verbale lynchpartijen tussen onbegrepen consumenten en ongelukkige kunstenaars. In dit slagveld blijft de muziekliefhebber verward achter omdat enerzijds wordt gezegd dat piraterij de industrie schaadt en er anderzijds, meer dan ooit, interesse is in het luisteren naar of maken van muziek. Hoe krijgen we de consument aan het legale downloaden?

Blauwe pagina's | Recht en Media
Februari 2011
AA20110086

Terugtrekkingen uit internationale organisaties

N.M. Blokker

Post thumbnail In deze tijden van nationalisme en populisme wordt soms gepleit voor terugtrekking uit internationale organisaties. Al is in enkele gevallen de daad bij het woord gevoegd, tot dusverre is nog geen sprake van een exodus uit internationale organisaties. De bestaande regels scheppen niet alleen de nodige ordening maar geven landen ook de kans om op hun schreden terug te keren nog voor een aangekondigde uittreding in werking treedt.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Februari 2020
AA20200124

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jan Lokin over zijn favoriete boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, een 3.000 pagina’s dik, gedegen geschiedwerk waarin Edward Gibbon in prachtig proza een beeld schetst van de bijna anderhalf milennium durende teloorgang van het Romeinse Rijk.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Maart 2013
AA20130182

Resultaat 97–108 van de 121 resultaten wordt getoond