Resultaat 85–96 van de 121 resultaten wordt getoond

Nederlandse strafrechtelijke bescherming van de Zwitserse vlag

F.G.H. Kristen

Post thumbnail
Met artikel 435d Sr beschermt het Nederlandse strafrecht de Zwitserse vlag en Zwitserse nationale gevoelens. Maar waarom? Bovendien is de strafbepaling ruim en op onderdelen vaag, hetgeen vanuit het legaliteitsbeginsel vragen oproept. Verklaringen hiervoor zijn gelegen in de verplichting tot uitvoering van een verdrag. Dat verdrag beoogt onder meer Zwitserse vlaggen op spuugbakken tegen te gaan. Kan artikel 435d Sr niet worden geschrapt?

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
December 2016
AA20160908

Onderbelicht: het vaststellen van de feiten

R.J.B. Schutgens

Post thumbnail

In de rechtenopleiding zou meer aandacht moeten worden besteed aan de beoordeling van feiten. In een vak ‘waarheidsvinding’ zouden rechtenstudenten kunnen leren hoe bewijs moet worden beoordeeld.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
April 2012
AA20120246

Opera en Recht: ‘Fidelio’ van Ludwig von Beethoven (1770-1827)

E. von Bóné

Post thumbnail

In dit artikel, behorend bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op Fidelio van Von Beethoven. In deze opera komen de belangrijkste verlichtingsidealen duidelijk naar voren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
November 2008
AA20080776

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
Oktober 2014
AA20140696

Postmortale verantwoordelijkheid op maat, zonder legitieme portie

F.W.J.M. Schols

Post thumbnail In deze aflevering van de reeks 'Caribisch recht' schrijft Freek Schols over de legitieme portie, die in Curaçao en Sint Maarten al is afgeschaft, op Aruba vermoedelijk spoedig zal verdwijnen, en in Nederland nog in gehavende vorm bestaat.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Oktober 2019
AA20190740

Raadsheer: Vertel ons uw visie

A.L.H. Ernes

Post thumbnail

Het geheim van de raadkamer zorgt ervoor dat we niet weten hoe rechters tot hun oordeel komen. De discussies die voorafgaan aan het oordeel zijn niet terug te vinden in het vonnis en we kunnen ook niet zien of een beslissing unaniem of bij meerderheid wordt genomen. Anka Ernes pleit dan ook voor invoering van het opnemen van 'concurring' en 'dissenting opinions' in arresten van de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
December 2010
AA20100846

Rashõmon, of de verschillende versies van de waarheid

C.E. Smith

Post thumbnail

In de serie Recht & Cultuur wordt de film Rashõmon aangeraden als film die iedere jurist gezien moet hebben. De film ziet op de waarheidsvorming in het strafproces en laat aan de hand van een Japans drama zien dat er niet zoiets bestaat als een materiële waarheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
Maart 2009
AA20090150

Rawls’ theorie van rechtvaardigheid

C.W. Maris

Post thumbnail Rawls’ rechtvaardigheidstheorie geeft aan hoe we vreedzaam kunnen samenleven ondanks onze diepe levensbeschouwelijke meningsverschillen. De oplossing is wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke individuele vrijheid. Staatsrechtelijk impliceert dit een neutrale democratische rechtsstaat die zich concentreert op het verdelen van goederen die iedereen nodig heeft, ongeacht zijn levensideaal: klassieke vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociaaleconomische rechten.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Oktober 2018
AA20180772

Recht als kunst?

D. Venema

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt door Venema ingegaan op de rechtszaak tegen Jonas Staal waarbij deze ervan werd beschuldigd tot bedreiging aan te zetten. De kunstenaar Jonas Staal gebruikt vervolgens de rechtszaak die op de aanklacht volgt als deel van zijn kunstwerk. Venema gaat in op de vraag in hoeverre een rechtszaak kunst kan zijn en kijkt ook naar de legitimering van het recht en het recht als zienswijze van de werkelijkheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
September 2008
AA20080596

Recht en Cultuur

H.S. Taekema

In deze bijdrage bij de reeks 'recht en cultuur' wordt ingegaan op de in de vorige uitgaven van Ars Aequi besproken kunstuitingen. Hierbij valt op dat met name films in de belangstelling stonden. De schrijver constateert dat de er met name films werden besproken waarbij het verhaal centraal staat. De schrijver trekt een parallel met recht en literatuur waarbij m.n. de talige kant van beiden. De vraag is hoe dit zit met film? Wat voegen de beelden toe aan de verbeelding van het recht? Aandacht voor verhalen en de perspectieven van waaruit die verhalen verteld worden is dus een gemeenschappelijke focus voor recht en literatuur, recht en film, en recht en populaire cultuur.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Opinie | Column
December 2009
AA20090794

Recht, tragedie en het tekort van de zuivere rede

L. van den Berge

Post thumbnail
Elk individu dat met het recht te maken krijgt is uniek. Maar om orde te scheppen in een onoverzichtelijke werkelijkheid kan het recht niet anders dan een systeem uit de grond stampen dat berust op kunstmatige indelingen en algemene regels die ongelijke monniken tot op zekere hoogte gelijke kappen opzetten. Oftewel: het recht is als een tragische held die het nooit goed kan doen, aldus Lukas van den Berge in deze bijdrage in de reeks ‘Rechtvaardigheid’.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Februari 2018
AA20180100

Rechtsbeginselen als brug over troebel water

E.M.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Over het antwoord op de vraag, welk boek voor zijn werk en leven als jurist van beslissende betekenis is geweest, hoefde Ernst Hirsch Ballin desgevraagd niet lang na te denken. Dat was de eerste druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
December 2013
AA20130902

Resultaat 85–96 van de 121 resultaten wordt getoond