Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid


Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Düwell

Verschijning: Juni 2018

Archiefcode: AA20180444

grenzen menselijke waardigheid vluchtelingen

Staats- en bestuursrecht MensenrechtenVreemdelingenrecht

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid