Liever kwijt dan rijk?

Telehoren in strafzaken: een oproep tot bezinning


Sinds de pandemie is telehoren niet meer weg te denken uit ons strafproces. De voordelen ervan lijken evident maar of het in alle gevallen als een volwaardig alternatief voor communicatie in persoon kan worden gezien, is een ingewikkelder vraag. Onduidelijk is welke gevolgen het heeft voor de kwaliteit van communicatie, het ‘rituele’ karakter van het strafproces en bepaalde procesrechten. Nader onderzoek naar de effecten van telehoren op de kwaliteit van ons strafproces is nodig om beslissingen te kunnen nemen over de meer structurele inzet ervan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.L.F. de Vocht

Verschijning: december 2023

Archiefcode: AA20230916

131a Sv 6 EVRM eerlijk proces Equality Of Arms strafzaak telehoren videoconferentie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Blauwe pagina's Liever kwijt dan rijk