Resultaat 109–120 van de 121 resultaten wordt getoond

There but for the grace of God, goes John Bradford

G.J.M. Corstens

Post thumbnail

President van de Hoge Raad Geert Corstens schrijft over twee werken die hem als rechter, als beslisser, aanspreken: L’étranger van Albert Camus en Don Quichot van Miguel de Cervantes Saavedra.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Oktober 2013
AA20130722

Thomas Mann: Buddenbrooks

J.H. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Hans Nieuwenhuis schrijft over een boek dat hij voor de eerste keer las in zijn diensttijd, en dat hij bijna een halve eeuw later met evenveel plezier opnieuw leest: Buddenbrooks: Verfall einer Familie van Thomas Mann.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Juni 2013
AA20130426

Tineke Splinter-van Kan

F. Kartner, R. Kindt

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Tineke Splinter-van Kan. Gedurende haar loopbaan heeft zij een veelvoud aan juridische functies bekleed; namelijk als advocaat, als juridisch medewerkster aan de Universiteit van Amsterdam en als docente aan de Vrije Universiteit. Van daaruit maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht, waar zij haar werkzaamheden begon bij de Rechtbank Amsterdam. Daarna was zij raadsheer in het Hof Amsterdam, en sinds 2005 is zij raadsheer in de Hoge Raad. Wij spraken met haar over de achtergronden van haar carrièrekeuzes en de lessen die zij gedurende haar loopbaan heeft geleerd.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
Februari 2014
AA20140088

Tussen ambitie en realiteit: het Vredespaleis

R. Möhrlein

Post thumbnail
In deze laatste bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht' vertelt Rosa Möhrlein over het ontstaan van het Vredespaleis in Den Haag.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
December 2015
AA20150960

Twintig boeken die de (mijn) wereld veranderden

E.H. Hondius

Post thumbnail

In de rubriek Bijzondere boeken zal iedere maand een vooraanstaand jurist vertellen over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest. Ewoud Hondius opent de reeks en pakt het meteen grondig aan: hij noemt twintig boeken die zijn wereld veranderden.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Januari 2013
AA20130006

Urgenda: tijd voor een constitutioneel hof?

G. Boogaard

Post thumbnail De opwinding over het Urgenda-arrest is vooral van staatsrechtrechtelijke aard. In het civiele recht lijkt eerder sprake van een zekere onverstoorbaarheid. Rechterlijke onverstoorbaarheid is op zich goed voor de trias politica, maar bij te veel civiele onverstoorbaarheid in grote constitutionele kwesties, wordt het misschien toch tijd voor een constitutioneel hof.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Oktober 2020
AA20200862

Van Rijnland naar Omniland

S.M. Bartman

Steef Bartman pleit voor de vervanging van het Rijnlandmodel door het ‘Omnilandmodel’ in het ondernemingsrecht. Richtsnoer voor bestuurders en commissarissen zou niet moeten zijn het beperkte belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, maar het belang van de onderneming en de met haar verbonden overige belangen.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Oktober 2010
AA20100678

Verbeter de wereld!

T. Hartlief

Vanaf deze maand start Ars Aequi met een nieuwe rubriek, ‘Herschrijf het recht’ genaamd. In deze rubriek stellen wij iedere maand een auteur de vraag: als u iets aan het recht zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? De eerste bijdrage in de reeks is afkomstig van professor Hartlief. Hij begint als volgt: ‘Een goed idee. Geef criticasters een podium, geef degenen die hun pen in azijn plegen te dopen en wetgever of rechter regelmatig bekritiseren de gelegenheid het anders en beter te doen. Wat zou er anders moeten, wat zou er beter kunnen en hoe zou het recht er dan uit moeten zien? Geef inhoud aan uw rechtsvormende taak: herschrijf het recht!’

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Januari 2010
AA20100006

Vergeten of herinneren

W.J. Veraart

Bijdrage in de reeks 'Recht & Cultuur' waarbij er ingegaan wordt op de film 'The Eternal Sunshine of the Spotless Mind' waarbij aan de auteur de volgende vraag opgeroepen werd: 'hoe verhoudt onze rechtsorde zich tot onze capaciteiten om te herinneren en te vergeten?'.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
November 2009
AA20090706

Verhalenderwijs

A.M.P. Gaakeer

Post thumbnail

Dat taal en recht onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is duidelijk, maar in deze aflevering van Onderbelicht legt Jeanne Gaakeer uit waarom ook literatuur onontbeerlijk is voor juristen. Zij pleit dan ook voor meer aandacht voor Recht en Literatuur in het juridisch curriculum.
 

Blauwe pagina's | Onderbelicht
November 2012
AA20120798

Voormalige staatshoofden moeten vervolgd kunnen worden voor tijdens hun ambtsperiode gepleegde internationale misdrijven

M.T. Kamminga

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
September 2010
AA20100558

Westminster Hall

F. Brandsma

Post thumbnail
Frits Brandsma vertelt ons over de rijke geschiedenis van Westminster Hall, waar eeuwenlang recht is gesproken (en blijkbaar ook af en toe een tennisballetje werd geslagen).

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
Mei 2015
AA20150352

Resultaat 109–120 van de 121 resultaten wordt getoond