Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond

Europees bewijsrecht: geen processuele eenheidsworst

Verslag van het deskundigenseminar Europees bewijsrecht van 5 november 1998 aan de Katholieke Univer

P. van den Broek, J. van Hees

Tijdens dit deskundigenseminar werd van gedachten gewisseld over het Europees bewijsrecht. Doel van het seminar was een verkenning van de stand van zaken op dit terrein. Al spoedig bleek dat het Europees bewijsrecht geen aparte juridische discipline is. Het gaat in feite om een bonte lappendeken van bewijsrechtelijke problemen bij de communautaire rechter en van allerlei soorten beïnvloeding van het nationale bewijsrecht door het gemeenschapsrecht. Dit is een weerbarstige materie die zich (nog lang) niet in overzichtelijke kaders laat schikken. Maar juist dàt maakt het onderwerp boeiend.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 1999
AA19990224

Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking

A.R. Hartmann

De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 1999
AA19990217

Mythologie en werkelijkheid in het strafrechtelijk bewijsrecht: een reactie

Auteur geeft een reactie op het door Rozemond in Ars Aequi gepubliceerde stuk omtrent het de auditu-bewijs.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990256

Onmiddellijkheid heroverwogen

D. Garé, J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Studentartikel
december 1999
AA19990877

Rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan studenten gevraagd hoe zij zouden reageren op een fictief aan een officier van justitie gestuurde brief, met daarin een verhaal van een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
maart 1999
AA19990196

Twee benaderingen bij gebruik van statistisch bewijs

H.O. Kerkmeester

Sinds het arrest Binderen/Kaya is algemeen geaccepteerd dat in civiele zaken gebruik kan worden gemaakt van statistisch bewijsmateriaal. Vooral voor het leveren van indirect bewijs van discriminatie en op de terreinen van gezondheids- en milieuschade kunnen statistische gegevens belangrijke diensten bewijzen. In deze bijdrage zal worden aangegeven wat onder statistisch bewijs kan worden verstaan. Er zullen twee wijzen worden onderscheiden waarop met dit bewijs kan worden omgegaan, namelijk het kansbepalingsmodel en het toetsingsmodel. Er zal worden betoogd dat het tweede model in het algemeen de voorkeur verdient.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1999
AA19990793

Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie

W.A. Wagenaar

Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.

Opinie | Reactie/nawoord | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990254

Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond