Mythologie en werkelijkheid in het strafrechtelijk bewijsrecht: een reactie


Auteur geeft een reactie op het door Rozemond in Ars Aequi gepubliceerde stuk omtrent het de auditu-bewijs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990256

de auditu-bewijs Onmiddelijkheidsbeginsel Rode draad 'Bewijs en bewijsrecht'

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Rode draad Bewijs en bewijsrecht