Europees bewijsrecht: geen processuele eenheidsworst

Verslag van het deskundigenseminar Europees bewijsrecht van 5 november 1998 aan de Katholieke Univer


Tijdens dit deskundigenseminar werd van gedachten gewisseld over het Europees bewijsrecht. Doel van het seminar was een verkenning van de stand van zaken op dit terrein. Al spoedig bleek dat het Europees bewijsrecht geen aparte juridische discipline is. Het gaat in feite om een bonte lappendeken van bewijsrechtelijke problemen bij de communautaire rechter en van allerlei soorten beïnvloeding van het nationale bewijsrecht door het gemeenschapsrecht. Dit is een weerbarstige materie die zich (nog lang) niet in overzichtelijke kaders laat schikken. Maar juist dàt maakt het onderwerp boeiend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van den Broek, J. van Hees

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990224

bewijslast Europees bewijsrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Rode draad Bewijs en bewijsrechtVerdieping Verdiepend artikel