Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking


De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.R. Hartmann

Verschijning: April 1999

Archiefcode: AA19990217

bewijs handhaving

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Rode draad Bewijs en bewijsrechtVerdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen