Resultaat 157–168 van de 180 resultaten wordt getoond

Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?

P. van den Berg

Post thumbnail

Begin februari van dit jaar kwam Sint Eustatius in het nieuws omdat het onder curatele werd geplaatst. Naar aanleiding daarvan werd in de media de vraag gesteld of dit bovenwindse eiland niet beter onafhankelijk kon worden. Betoogd wordt hier dat het verlenen van onafhankelijkheid aan Caribische delen van het Koninkrijk volkenrechtelijk geen eenvoudige opgave is. Er wordt daarom voor gepleit om de idee van opsplitsing van het Koninkrijk te laten varen. De aandacht kan beter gericht worden op het verbeteren van de verhoudingen tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.
 

Opinie | Amuse
juni 2018
AA20180446

Van kettingganger tot boevenwagenpassagier

G. de Jonge

Post thumbnail Wie in de buurt van een rechtbank, gevangenis of jeugdinrichting woont kan regelmatig witte busjes met het neutrale opschrift 'Dienst Vervoer en Ondersteuning' voorbij zien komen. Het zijn 'boevenwagens', waarin Justitie discreet van hun vrijheid beroofde personen vervoert. Ook zij hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, iets dat niet altijd het geval is geweest.

Opinie | Amuse
september 2012
AA20120600

Van websites tot wc-papier

Over de subsidiëring van publiek debat

A. Blomberg, W. den Ouden

Post thumbnail

De amuse draait om de vraag of en hoe het publieke debat voorafgaand aan een referendum moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidies. 

Opinie | Amuse
juni 2016
AA20160422

Verborgen staatsrecht

S.A.J. Munneke

Post thumbnail

Wie aan staatsrecht denkt, denkt waarschijnlijk allereerst aan regering en parlement, aan grondrechten of het toetsingsverbod, aan de doorwerking van verdragen of aan de positie van de rechter. Maar er is meer staatsrecht. Een deel van het staatsrecht ligt verborgen in allerlei bijzondere rechtsgebieden. Het risico is dat we het daardoor over het hoofd zien, terwijl juist dat verborgen staatsrecht allerlei spannende nieuwe vragen oproept.

Opinie | Amuse
april 2017
AA20170270

Verkopen op Vinted: pakketten, plichten en kopersbescherming

L. Kremers, V. Mak

Post thumbnail Vinted is een populair platform voor de (ver)koop van bijvoorbeeld tweedehands kleding, maar, zo signaleren Vanessa Mak & Lotte Kremers in deze amuse, voor een argeloze particuliere verkoper kunnen de voorwaarden van Vinted ongunstig en oneerlijk uitpakken.

Opinie | Amuse
september 2023
AA20230614

Vermenging is een vat vol tegenstrijdigheden

E. Koops

Post thumbnail

Wat te doen als een wel geklede vreemdeling uw wodka en vermout dooreenmengt en hevig schudt? Deze amuse over vermenging, bestanddeelvorming en zaaksvorming concludeert dat de vermenging uit artikel 5:15 BW eigenlijk iets anders is dan u dacht, en wel oneigenlijke vermenging. En passant wordt ingegaan op de geheimen van de perfecte wodka-martini.

Opinie | Amuse
december 2015
AA20150962

Versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht

L.J.M. Timmermans

Post thumbnail In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte wordt gesteld dat werk wordt gemaakt van de versnelling van de besluitvorming van infrastructurele projecten. Verder komt het kabinet met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Al langer leeft het gevoel dat besluitvormingsprocedures moeten worden versneld en dat de rechtsbescherming tegen besluiten effectiever moet. Als gevolg van de economische crisis is dit probleem nog urgenter geworden.

Opinie | Amuse
december 2010
AA20100848

Victima sacra

Over cynisme, ideologie en kritiek in het strafrecht

F. de Jong

Post thumbnail Dertig jaar geleden overleed de Franse filosoof en geschiedkundige Michel Foucault. Zijn naam is onlosmakelijk met het begrip ‘kritiek’ verbonden. Niet heel lang na zijn heengaan, doofde ook het vuur van de ‘kritische’ strafrechtswetenschap, althans binnen Nederland, goeddeels uit. Dat hoeft geen grote verwondering te wekken, nu de denkbeelden van Foucault intussen sterk aan populariteit hebben ingeboet, zelfs ook wel zijn verguisd.  Hieronder wil ik bepleiten dat de huidige tijd sterk verlegen zit om een nieuwe kritische benadering in de strafrechtswetenschap.

Opinie | Amuse
september 2014
AA20140598

Vluchteling NV

D.S.H.M. de Leeuw

Post thumbnail

Nederland kijkt kritisch naar het accepteren van mensen die vluchten uit een ander land, maar voor bedrijfsvluchtelingen staat de deur wagenwijd open. De bedrijfsvluchteling wordt van harte uitgenodigd in ons land en aanpassen hoeft niet. Als we er maar wat aan kunnen verdienen.

Opinie | Amuse
januari 2017
AA20170006

Volledige sekseneutraliteit in het personen- en familierecht: over erkennende vrouwen en barende mannen

A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail Het personen- en familierecht wordt binnenkort een stuk saaier. Wij gaan namelijk in Nederland binnen afzienbare tijd een nagenoeg volledig sekseneutraal personen- en familierecht invoeren, althans indien het aan het huidige kabinet ligt. Wij hoeven straks geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen en evenmin tussen vaders en moeders, omdat dan alleen nog maar van personen en ouders mag worden gesproken. De sekseneutraliteit is al aanwezig op de meeste gebieden binnen het personen- en familierecht, maar nog niet (geheel) op twee gebieden, te weten het recht met betrekking tot akten van de burgerlijke stand, in het bijzonder de geboorteakte, en het afstammingsrecht. Wat is er namelijk aan de hand?

Opinie | Amuse
januari 2010
AA20100008

Voorkomen is beter dan genezen, ook tijdens de zwangerschap

A.C. Hendriks

Post thumbnail Over de afbreking van een zwangerschap zijn de meningen op z’n zachtst gezegd verdeeld. In Nederland heeft de zwangere vrouw tot het moment dat de foetus zelfstandig levensvatbaar is – rond de 24-wekengrens – een vrijwel absoluut zelfbeschikkingsrecht. Daarna wordt meer waarde gehecht aan de belangen van de foetus. Naarmate deze zich verder ontwikkelt komt hem meer rechtsbescherming toe. Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere staat echter op gespannen voet met de belangen van het ongeboren kind voordat het levensvatbaar is, indien het wordt blootgesteld aan ernstige gevaren voor zijn ontwikkeling en gezondheid omdat de moeder tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld stug blijft doorroken. Er moeten mogelijkheden komen om toekomstige kinderen in urgente gevallen te beschermen tegen deze ‘prenatale kindermishandeling’, aldus prof. Hendriks.

Opinie | Amuse
mei 2010
AA20100304

Vreemd recht

Over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk proces(recht)

E.S. Pannebakker

Post thumbnail Civiel recht van alle rechtsstelsels van onze planeet kennen en toepassen, is dit science-fiction? Niet helemaal, zo laat deze amuse zien. Op een geschil dat een internationaal karakter heeft kan buitenlands recht van toepassing zijn. Om zo’n geschil te beslechten dient de Nederlandse rechter op grond van artikel 10:2 BW vreemd recht ambtshalve toe te passen. In deze bijdrage worden enkele knelpunten bij de toepassing van buitenlands recht in de Nederlandse rechtspraak in kaart gebracht.

Opinie | Amuse
maart 2019
AA20190174

Resultaat 157–168 van de 180 resultaten wordt getoond